De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 februari 2015 om 20 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vorige vergadering van 29/01/2015.

2. Goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het vernieuwen van de serverinfrastructuur in het gemeentehuis.

3. Goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor de heraanleg van de bestrating van inrijzone en/of parkeerruimte in de woonwijk het Lindenhof.

4. Finiwo : investeren in Wind4Flanders - beslissing tot niet-deelname.

5. Varia


De Voorzitter
Nicole van den Bossche

De Secretaris
Franky Goethals