Zoals elk jaar en dit reeds sinds enkele eeuwen trekt op zondag 7 juni om 10u30 de Sacramentsprocessie terug door de straten van het riante Polderdorp Zuienkerke .

De Sacramentsprocessie is een gezonde mix van folklore en devotie, die door een twintigtal groepen wordt uitgebeeld.

Spraakmakende groepen zijn: De ruiters te paard van manege "Het Vagevuur" en de trekpaarden van de familie DEWULF, de wagen met "Het laatste Avondmaal" en uiteraard de Hosannagroep met de vormelingen onder leiding van mevrouw Linskens.

Het hoogte punt van de processie, ligt bij de aankomst op het Kerkplein, waar de KU-vendelzwaaiers hun beste beentje voor zetten en waar de processie afgesloten wordt met de zegening door de pastoor.

Dit alles wordt terug opgeluisterd door de fanfare van Waardamme. Uiteraard willen we ook onze appreciatie uitdrukken aan alle figuranten en medewerkers die de diverse groepen uitbeelden of onder hun leiding hebben.

Graag betuigen we ook onze dank aan de gemeentelijke overheid die ons logistiek ondersteunt en aan de politie die er jaarlijks voor zorgt dat het verkeer in goede banen geleid wordt.

We willen ook een warme oproep doen aan alle inwoners en verenigingen van Groot-Zuienkerke om zich aan te melden om deel te nemen aan de processie als figurant of medewerker. Indien je dit niet ziet zitten, vragen we je vriendelijk om toch op 7 juni rond 10u af te zakken naar Zuienkerke om als toeschouwer deel te nemen aan deze jaarlijkse feestdag in ons dorp.

Alle verenigingen en personen, die zich willen aanmelden als figurant of medewerker bij het processiecomité; veel handen maken immers licht werk en werk is er meer dan genoeg, kunnen dit doen bij:

Deloddere Marie-Anne tel: 050/41 91 30 De Merrisse Philippe tel: 0475/86 47 48