De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 30 april 2015 om 20 h 30.


DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 26/03/2015.

2. WVI : goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 28/05/2015.

3. IVBO : goedkeuring agenda van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24/06/2015.

4. IVBO : goedkeuring agenda van de algemene vergadering d.d. 24/06/2015.

5. Onderhoud- en herstellingswerken aan diverse landbouwwegen dienstjaar 2015 — Voetweg e.a. : goedkeuring ontwerpdossier en wijze van gunnen.

6. Aanstellen van een architect voor het plaatsen van een houten chalet op het speelplein achter het Lindenhof - goedkeuring bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen.

7. OCMW : oprichting ‘vzw Huis van het Kind' Blankenberge - Zuienkerke - De Haan.

8. Resoc-Serr : opmaak van een loopbaan- en diversiteitsplan - goedkeuring.

9. Toekenning van maaltijdcheques in elektronische vorm.

10. Varia

 

De Voorzitter
Nicole van den Bossche

De Secretaris
Franky Goethals