De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 27 mei 2015 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 30/04/2015.

2. Imewo: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2015.

3. Finiwo : kapitaalverhoging Publi-T.

4. Finiwo : goedkeuring agenda en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2015.

5. IMWV : goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdragers voor de Algemene Vergadering d.d. 24/06/2015.

6. TMVW : goedkeuring statutenwijziging - splitsingsvoorstel TMVW in 3 ISV’s (TMVW, TMVR en TMVS) - agenda’s algemene vergaderingen d.d. 29/06/2015.

7. Afsluiten lastgevingsovereenkomst met Imewo voor de aankoop van een CNG gesloten bestelwagen en vulstation voor de technische dienst.

8. Steun voor noodhulp in Nepal via het Fonds van de Burgemeester - kennisname.

9. Varia

 

 

De Voorzitter
Nicole van den Bossche

De Secretaris
Franky Goethals