Zoals elk jaar en dit reeds sinds enkele eeuwen trekt op zondag 7 juni om 10u30 de Sacramentsprocessie terug door de straten van het riante Polderdorp Zuienkerke.

De Sacramentsprocessie is een gezonde mix van folklore en devotie, die door een twintigtal groepen wordt uitgebeeld.

Spraakmakende groepen zijn: De ruiters te paard van manege "Het Vagevuur" en de trekpaarden van de familie DEWULF, de wagen met "Het laatste Avondmaal" en uiteraard de Hosannagroep met de vormelingen onder leiding van mevrouw Linskens.

Het hoogte punt van de processie, ligt bij de aankomst op het Kerkplein, waar de KU-vendelzwaaiers hun beste beentje voor zetten en waar de processie afgesloten wordt met de zegening door de pastoor.

Dit alles wordt terug opgeluisterd door de fanfare van Waardamme. 

De indeling van de processie was als volgt:

1 Politie
2 Ruiters vagevuurhoeve
3 De parochiekerken (borden)
4 Het processiekruis De hoorn Mariabeeld
5 Harmonie
6 Wagen De Geboorte
7 Jezus de kindervriend
8 Wagen Laatste Avondmaal
9 Kruisdraging
10 Wagen De verrijzenis
11 Koningin Moeder
13 Wagen Draalboomkapei
14 Sacramentsgroep van H. Sacrament en H. Sacrament, de flambeeuwen en de vlaggen van de verenigingen.
15 Vendelzwaaiers K.L.J
16 Symathisanten

 

 

 

 

 

 
Organisator Filip Demeurisse dankte de deelnemers, toeschouwers en sympathisanten en maakte afspraak voor volgend jaar.