De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 30 september 2015 om 20h30.  

 

DAGORDE  


Openbare zitting.  

1. Verslag van de vergadering van 27/08/2015.  

2. Politiezone Blankenberge - Zuienkerke : aanpassing gemeentelijke dotatie dienstjaar 2015  ingevolge begrotingswijziging nr. l.  

3. Afsluiten lastgevingsovereenkomst met Imewo voor de aankoop van een CNG kleine  lichte bestelwagen dienstig voor de rattenbestrijding.  

4. Aankoop van twee halteaccommodaties bij de Lijn.  

5. Varia.  

 

De Secretaris     De Voorzitter  

F. Goethals       N. Van den Bossche