Toespraak van schepen Jacques Demeyere op 11 december 2015.

Beste gevierden: De familie Johan Schouteeten - Loyson en de familie Franky Danneels - Lagast.  

Mij valt de aangename taak te beurt om de 2 zorgboerderijen op onze gemeente Zuienkerke, van Johan Schouteeten & Francine Loyson en de  zorgboerderij van Franky Danneels & Emmy Lagast, te huldigen voor de  speciale taak die zij vervullen: namelijk het opvangen van zorggasten op hun landbouwbedrijven.  Vlaanderen is tien jaar geleden gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid om landbouwbedrijven in te schakelen in de zorg om zo jongeren te begeleiden en heeft dan de term 'zorgboerderijen' ingevoerd. Om het in de praktijk werkbaar te maken heeft de Provincie West-Vlaanderen in 2007 het Steunpunt 'Groene Zorg'  gestart en een Provinciale coördinator met aanspreekpunt voorzien. De groene zorg is vooral ook een antwoord zoeken op vragen van de welzijnszorg, voor het opvangen en activeren van kwetsbare doelgroepen.  

De zorggasten komen dan ook van diverse invalshoeken en zijn van diverse leeftijden: zoals volwassenen met beperkingen of psychische stoornissen,  jongeren met gedragsstoornissen, problemen met de thuissituatie of problemen op school via het CLB. Een zorgboerderij vraagt veel engagement van de bedrijfsleiders om zorggasten  op te vangen die uit de boot vallen in onze samenleving. Het is niet evident om nieuwe kansen te creëren voor jongeren die ontspoord zijn of mensen met autismespectrumstoornissen, of auditieve-communicatieve beperkingen en niet meer in het normale arbeidscircuit kunnen functioneren. De zorgboerderijen proberen om deze zorggasten op te vangen en het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden.  

Francine en Johan, het gemeentebestuur wil jullie vandaag in de bloementjes zetten om het engagement dat jullie opnemen voor deze kwetsbare gasten en om met de zorgboerderij de zorg en de opvolging te bieden om deze gasten terug op de rails te zetten op jullie hoeve “Den Leeuw". Van bij de start in West-Vlaanderen anno 2007, wilde Francine  onmiddellijk beginnen met de zorgboerderij. Zij had gestudeerd voor  maatschappelijk werker, maar in de opgroei van haar kroostrijk gezin met 5 kinderen was het niet evident om er nog een job buitenhuis bij te nemen. De zorg voor kwetsbare zorggasten wilde ze wel proberen zo kon ze samen met Johan op het bedrijf de taak in vullen. Jullie hebben nu 2 zorggasten, waarvan Koen, een jongen gestuurd door een begeleidingscentrum die reeds vijf jaar naar het bedrijf komt, en met hem klikte het meteen Hij komt helemaal tot rust als hij met de dieren kan omgaan en zelfs de hond wacht hem elke week trouw op.  

De tweede zorgboerderij is het bedrijf van Franky Danneels en Emmy Lagast op hoeve “Mariemont". Deze zorgboerderij is 3 jaar geleden opgestart en de eerste gast was iemand die de school verlaten had en die nood had aan een andere invulling van zijn dagen om zo zijn leven terug op de rechte weg te krijgen. Momenteel is er een 23 jarige met een lichte beperking en hij komt reeds anderhalf jaar elke donderdag naar het bedrijf. De gasten zijn niet alleen jongeren, maar zoals bij jullie komt er nu ook elke  week een 53 jarige man met autisme beperkingen. De man komt met zijn fiets van Blankenberge en was sociaal geisoleerd geraakt. Hij heeft schrik van  mensen door zijn beperkingen en kan het teveel aan impulsen op een korte tijd  niet plaatsen.  De werken moeten bijgevolg ook zeer eenvoudig zijn zoals hout stapelen, vegen,  opruimen, spuiten met de hogedrukreiniger...

Van beide bedrijfsleiders heb ik ook vernomen dat ook zij door te werken met deze zorggasten veel leren, door geduldig te praten en te luisteren en te zoeken hoe ze verdere afspraken kunnen maken.  Voor de beide zorgboerderijen is de nabijheid van het openbaar vervoer, in het bijzonder de halte van de belbus aan hun bedrijven, van cruciaal belang voor de verplaatsing van deze gasten. Omdat de zorgboeren er niet alleen zijn in goede dagen maar vooral ook in slechte dagen, wil het gemeentebestuur Francine en Johan, Emmy en Franky, bedanken voor al de inzet en hun maatschappelijk engagement. Van harte proficiat en doe zo voort.