Toespraak van schepen Wim Cools, op 11 december 2015, voor de verdienstelijken van de arbeid.

Ik heb de eer en het genoegen om deze avond de laureaten van de arbeid te mogen huldigen. Deze laureaten zijn gemotiveerde burgers die een speciale  aandacht verdienen voor hun jarenlange inzet. Zo heeft Cewez (Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw) dit  jaar een tiental eretekens uitgereikt aan havenarbeiders woonachtig te Zuienkerke. Allen werden naar de viering van deze avond uitgenodigd.  

Twee van hen, die het ereteken van de Arbeid 26 klasse ontvingen, zijn dan ook op deze uitnodiging ingegaan. Mag ik vragen aan de heer Filip Van Meenen en de heer  Koen Bossaert vooraan te komen om hun ereteken evenals een attentie vanwege het gemeentebestuur, in ontvangst te nemen. Proficiat aan Filip en Koen.  

 

Ook Annie Byl, onthaalmoeder in onze gemeente, verdient het om in de bloemetjes te worden gezet. Reeds meer dan 25 jaar is zij dagelijks paraat om de allerkleinsten uit de gemeente op te vangen en hen een tweede thuis te bieden. Het moet deugd doen wanneer ouders het dierbaarste aan je toevertrouwen en je kunt meehelpen bij de opvoeding van hun kindje. Proficiat Annie.