De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 februari 2016 om 20 uur.

 

DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/12/2015.
2. Parys : goedkeuring agenda van de gewone algemene vergadering TMVW (IC) d.d. 11/04/2016.
3. Parys : toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van Parys/TMVW.
4. IVBO : goedkeuring agenda van de bijzondere algemene vergadering d.d. 13/04/2016.
5. Gemeentelijke Basisschool: goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van airconditioning in twee klaslokalen.
6. Varia

 

Geheime zitting.

1. Parys : voordrachtvertegenwoordiger als lid voor het Directiecomité van de divisie Aanvullende Diensten van Parys / TMVW.

    

De Secretaris: F. Goethals.

De Voorzitter: N. Van den Bossche.