De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de  gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 31 maart  2016 om 20 uur.

 

DAGORDE  

Openbare zitting.  

1. Verslag van de vorige vergadering van 25/02/2016.  

2. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 26/05/2016 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.  

3. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 26/05/2016 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.  

4. lmewo / Eandis Assets : goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering lmewo en Eandis Assets d.d. 29/04/2016.

5. Goedkeuring ontwerpakte vestiging van erfdienstbaarheid van ondergrondse leidingen t.h.v. de Nieuwe Steenweg 39A.  

6. Varia  

 

De Secretaris: F. Goethals.

De Voorzitter: N. Van den Bossche.