Op zondag 29 mei 2016 viert de poldergemeente Zuienkerke weer zijn jaarlijkse grote kermis met als twee toppers de aloude vermaarde Sacramentsprocessie en daarna haar supergezellige straat BBQ in de Kerkstraat. Op beide van harte welkom !


Een woordje meer over de processie:

Het is een stoet met evocaties van taferelen uit het leven van Jezus: geboorte, kinderjaren, lijden en dood en verrijzenis. De processie heet sacramentsprocessie, omdat een eeuwenoud broederschap van het H.-Sacrament ooit aan de wieg stond van deze processie en omdat helemaal aan het einde ook het H.-Sacrament wordt meegedragen onder een door jongeren van de K.L.J. gedragen schitterend baldakijn, omringd ook door brandende flambeeuwen mee gedragen door leden van de vier kerkraden (kerkfabrieken) en van de gemeentelijke overheid. De stoet wordt ingeleid door verschillende ruiterijen en de Sint Cecilia-fanfare van Ruddervoorde en uitgeleid door de verschillende vlaggen van alle bewegingen van groot Zuienkerke. Deze processie is één van de vier Sacramentsprocessies die onze West-Vlaamse provincie nog rijk is. Ze behoort dan ook tot haar immaterieel cultureel erfgoed.


“Ik heb geen andere handen en voeten, dan de uwe!” is zowat de leidraad van de eigentijdse actualisering van het H.-Sacrament in het leven van onze 21-eeuwse Zuienkerkenaren. Want Jezus’ sacrament dat we in de communie (hostie) ontvangen wordt een echte belevenis als we ze handen en voeten geven. Dat doen we door “werken van WARMHARTIGHEID” (barmhartigheid met een warm hart).


Er zijn in onze vier kerkdorpen vele honderden mensen die dat doen: ouders die zorgen voor hun kinderen, volwassenen voor hun bejaarde ouders, directies en leerkrachten die toffe collega’s zijn en een warm hart hebben voor de leerlingen van onze twee lagere scholen “Polderland” en “Akkerwinde”, meer dan honderd regelmatige bloedgevers bij het Rode Kruis, toffe leiders en leidsters van de Chiro, de 2 K.L.J.’s en het speelplein “De Ploeters”, in de jeugdsport, in twee zorgboerderijen, bij sponsors die kansarme kinderen een fijne vakantie bezorgen, het coachen en begeleiden van kinderen en jongeren, in volwassenenbewegingen als 3 K.V.L.V.’s en 4 Landelijke Gilden, afdelingen van Pasar, ACV, CM, Ziekenzorg, OKRA, in kerkkoor, parochieraden, kerkfabrieken, vormselcatechisten, kinderopvang, kaarters- en biljartclub, 2 toneelgezelschappen en nog veel meer.


Zij zetten zich allen vrijwillig en met een warm hart in hun vrije tijd of ook professioneel in om anderen het leven aangenaam en zinvol te maken. Ze geven met andere woorden handen en voeten aan het sacrament van hun leven! Meteen is de link gelegd tussen leven en processie. Het is een publieke actualisering van het Sacrament in de Warmhartigheid van onze gemeente, bijzonder passend in dit door paus Franciscus uitgeroepen jaar van de Barmhartigheid. Warm- en barmhartig! Niet armhartig en armzalig! Iedereen kan en mag mee opstappen om hiervan te getuigen, al dan niet in burgerkledij of processiekledij.


Praktisch:
1. de processie gaat door op zondagvoormiddag 29 mei
2. we verwachten iedereen die mee doet tussen 9u15 en 9u45 in de Notelaar voor kleding en opstelling
3. einde van de processie rond 12u
4. liefst sandalen dragen, korte broek of short voor onder de processiekledij
5. bij koud weer voorzie een trui zonder kap
6. geen juwelen dragen
7. na de processie in de Notelaar traktatie en geschenkje voor elke deelnemer
8. nog vragen? mail onderstaande verantwoordelijken of bel 050/673 659

Zie je het zitten? Met hoe meer, hoe liever! Geef je naam door met een mailtje naar onderstaande adressen: philippe.demerrisse@telenet.be of staelens.freddy@telenet.be