De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 oktober 2016 om 20 uur.

 

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/09/2016.
2. Financiën : gemeente budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016 — vaststelling.
3. Financiën : tweede voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2013 en 2014.
4. Centraal Kerkbestuur : budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-Bavo te Houtave — akteneming.
5. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2017 — akteneming.
                 Sint-Bavo Houtave
                 O.L -Vrouw Meetkerke
                 Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
                 Sint-Michiel Zuienkerke
6. Onderwijs : goedkeuring budget 2016-2017 van de scholengemeenschap "De Oostkant".
7. Finiwo : goedkeuring dagorde en standpuntbepaling voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 23/ 2/2016.
8. Farys : oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, I lid van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking — goedkeuring.
9. Goedkeuring ontwerpakte ruil tussen de gemeente Zuienkerke en Eandis Assets van een perceeltje grond gelegen t.h.v. de Nieuwe Steenweg 94 voor het plaatsen van een hoogspanningscabine.
10. Verkeer : aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van beperkt toegangsverbod in de Oosternieuwweg Noord — intrekking besluit d.d. 23/02/2012.
11. Verkeer : aanvullende verkeersverordening betreffende de toegang voor weggebruikers in de Oosternieuwweg Noord en de Beverlenksweg.
12. Varia

 

De Voorzitter: N. Van den Bossche
De Secretaris: F. Goethals