De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 24 november 2016 om 20 uur.

 

DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 27/10/2016.
2. IMWV : goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 21/12/2016 en vaststelling mandaat volmachtdrager.
3. WVI : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 22/12/2016 en vaststelling mandaat volmachtdrager.
4. IVBO : goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 21/12/2016.
5. Imewo : gemeentelijk retributiesreglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - verlenging vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.
6. Burgemeestersconvenant : ontwerp duurzaam energie actieplan (SEAP) voor de groep 'Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen' - goedkeuring.
7. Gemeentelijke Basisschool : goedkeuring aangepast schoolreglement.
8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wljze van gunnen voor het plaatsen van de fundering en riolering voor de chalet op het speelplein achter het Lindenhof.
9. Varia


De Secretaris
F. Goethals

De Voorzitter
N. Van den Bossche