Toespraak van de burgemeester, Alain De Vlieghe.

leder jaar nodigt het gemeentebestuur zijn nieuwe inwoners uit. De bedoeling van vanavond is dat de nieuwe inwoners het gemeentebestuur leren kennen en omgekeerd. Ook om jullie eens te tonen welke diensten er allemaal in het gemeentehuis zijn ondergebracht. Er zijn vandaag 83 nieuwe gezinnen en 168 nieuwe inwoners uitgenodigd.

Toch zijn er nog veel mensen die komen en gaan, want het bewonersaantal blijft stabiel. Zuienkerke is op 1 januari 1977 gefusioneerd met Meetkerke, Houtave en Nieuwmunster. Zuienkerke is een zeer grote gemeente qua oppervlakte: 4886 ha (3x zo groot als Blankenberge, maar met weinig inwoners). Voor de fusie van 1977 paalde Nieuwmunster aan de zee. Maar om Wenduine en De Haan samen te voegen hebben ze dat van ons afgenomen. Op 1 januari 2016 telden wij 2713 inwoners, waarvan 1366 mannen en 1347 vrouwen.

Naast de 4 mooie dorpskernen heeft Zuienkerke nog 2 belangrijke wijken. nl. de wijk Vagevuur en de wijk Lekkerbek aan de Driftweg in Nieuwmunster. Zuienkerke is een rustig dorp met prachtige open ruimtes, mooie boerderijen en gezellige dorpjes, ideaal om te wandelen, fietsen en te wonen.

Welke diensten en faciliteiten zrln er in onze gemeente ?

1 . ln het gemeentehuis dat in 2010 volledig verbouwd is en die jullie straks kunnen bekijken tijdens een rondleiding, zijn vele diensten ondergebracht, zoals onze administratieve diensten, de politie, de post en het OCMW. Het gemeentehuis is open iedere werkdag van 9 tot 12 en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur. Elke eerste woensdag van de maand zijn alle diensten open van 15 tot 19 uur.

2. De verantwoordelijke van het gemeentepersoneel is onze secretaris de heer Franky Goethals.

3. De verantwoordelijke van onze technische dienst is de heer Patrick Van den Fonteyne, die tevens de milieuambtenaar is van onze gemeente.

4. Binnen de politiezone Blankenberge - Zuienkerke is Alex Blondelle onze wijkagent. Tijdens de werkdagen is hij bereikbaar in het gemeentehuis van 10 tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

5. Bij het OCMW is mevrouw lnez Goderis secretaris. Mieke Matton en lsabelle Vanhaecke zijn de maatschappelijk werkers.

6. Op het gebied van ondenrijs heeft Zuienkerke nog 2 scholen : nl. de vrije basisschool Akkerwinde te Nieuwmunster met kleuter en lager onderwijs en met als directeur Regine Goeminne en de gemeentelijke basisschool 't Polderhart in Zuienkerke met 4 kleuterklassen en 6 lagere klassen. Deze school telt ongeveer 170
kinderen. De schooldirecteur is mevrouw lngrid lgodt.

7. ln het nieuwe complex in de Nieuwe Steenweg is er naast de klassen van de gemeenteschool, in de dakverdieping, de openbare bibliotheek'De boekennok' gehuisvest. De bibliotheek is een uitleenpost van Blankenberge en is geopend de woensdagavond van 17 tot 19 uur en de zaterdagvoormiddag van 10 uur tot 12 uur.

8. ledere deelgemeente beschikt over een ontmoetingsruimte. ln Zuienkerke is dit zaal De Notelaar, in Houtave het trefpunt De Maere, in Nieuwmunster zaal De Bommel en in het volledig vernieuwd sportcentrum van Meetkerke. De reservatie van de zalen gebeurt via Ann Michiels, gemeentebediende. De beschikbaarheid en de aanvraag om deze zalen te huren kan via onze gemeentelijke website. De turnzaal van de gemeenteschool staat buiten de schooluren ook ter beschikking aan alle sporlievelingen om aan sport te doen en het voetbalveld in Meetkerke kan afgehuurd worden voor voetbalwedstrijden en eventueel andere buitensporten. Tijdens de zomermaanden en de andere schoolvakanties wordt dit veld gebruikt door de gemeentelijke speelpleinwerking.

9. Tijdens de schoolvakanties, uitgenomen de kerstvakantie, staat een team van monitors en monitrices klaar om uw kinderen tussen 3 en 12 jaar op een professionele manier op te vangen.

10. Groot- Zuienkerke telt 4 parochies. Eerwaarde heer Freddy Staelens is onze pastoor.

Beste nieuwe inwoners, in naam van het gemeentebestuur bedank ik jullie voor uw aanwezigheid en ik hoop dat jullie zich goed voelen in onze mooie gemeente.

Dank u.

De Burgemeester
Alain De Vlieghe.