De gemeenten en steden die deel uitmaken van de regio Brugge hebben het engagement opgenomen in de Burgemeestersconvenant om gezamenlijk inspanningen te leveren ter reductie van CO2 uitstoot door de energie-efficiƫntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.

In overleg met de burgemeesters van de regio Brugge werd voorgesteld om de openbare verlichting op het gemeentelijk grondgebied op een gecoƶrdineerde manier te doven aan de hand van een gemeenschappelijke en gemeentegrensoverschrijdende visie en een uniforme aanpak die rekening houdt met de algemene (verkeers)veiligheid.

De gemeenteraad van Zuienkerke verleende zijn goedkeuring aan het voorstel waarbij de openbare verlichting gedoofd wordt tussen 23.30 u en 4.30 u met uitzondering van vrijdagnacht, zaterdagnacht en feestdagen.

De openbare verlichting van de gemeentewegen wordt sedert 1 december 2016 gedoofd op het gehele grondgebied. De verlichting op de gewestwegen op onze gemeente waarvan de verlichting eigendom is van het gewest wordt niet gedoofd.