De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 23 februari 2017 om 19 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 26/01/2017.
2. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wlize van gunnen voor de aankoop van een machine voor onkruidverdelging.
3. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met open laadbak dienstig voor de onkruidverdelging.
4. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wljze van gunnen voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met open kipbak en materieelkoffer.
5. Onderhoud- en herstellingswerken aan diverse landbouwwegen dienstjaar 2017- Verloren Hooistraat e.a. : goedkeuring ontwerpdossier en wljze van gunnen.
6. Personeel : wijziging personeelsformatie.
7. Personeel : iulnpassen rechtspositieregeling.
8. Varia.


Geheime zitting.

1. Lindenhof : herbevestiging gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.De Voorzitter: N. Van den Bossche

De Secretaris: F. Goethals