In het open landschap van Zuienkerke verschijnen vanaf de Goede Week twee levensgrote beelden. Het is het werk van Flor Soetaert uit Houtave. Als je door het beeld kijkt naar het landschap ontmoet je misschien je eigen ‘ik’. Misschien schuilt er in je een verlangen naar een ander en vrijer leven. Het nodigt ons alvast uit om onze eigen dunk en geldingsdrang los te laten uit de windsels van angst en zelfbeklag. Het werk wil ademen in onze open ruimte, geduld koesteren, troosten en beminnen. Als je er door heen kijkt merk je geen grenzen. Het zegt je hoopvol dat allen op de aarde één zijn en dat géén lot ons breken kan als wij maar gronden in de echte liefde.

Eén man deed het ons voor. Krachtig vrij en hoopvol. Aan iedereen (gelovig of niet) wensen we je in de lente van je bestaan liefde, kracht, vrijheid en vreugde. Of volgens onze traditie ‘Zalig Pasen’! Het beeld blijft in de Paastijd je elke dag uitnodigen om op zoek te gaan naar de ‘nieuwe mens’. De paastijd loopt 50 dagen van Paaszaterdag tot Pinksteren. Tijd genoeg om dit doel te bereiken! De parochiegemeenschappen van Sint-Bavo, Sint-Michiel, Sint-Bartholomeüs en Onze-Lieve-Vrouw wensen je het alvast van harte toe!

Marijke Driesmans
In naam van de liturgische werkgroep van Groot-Zuienkerke