De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 juni 2017 om 19 uur.


DAGORDE

 

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 01/06/2017.
2. OCMW: goedkeuren jaarrekening dienstjaar 2016.
3. Gemeente : aanpassing meerjarenplan 5/2014-2019 - vaststelling.
4. Gemeente : budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2017 - vaststelling.
5. Gemeentelijke Basisschool : aanvraag uren beleidsondersteuning (Tivoli-uren) voor het schooljaar 2017-2018.
6. Gemeentelijke Basisschool : uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2017 -2018.
7. Gemeentelijike Basisschool : vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2017-2018.
8. Principiele goedkeuring voor de aankoop van percelen akkerland dienstig voor de realisatie van het masterplan in de dorpskern van Nieuwmunster.
9. Verkeer : aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van parkeerverbod in een gedeelte van de Oude Molenweg.
10. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een aanhangwagen voor de technische dienst.
11. Varia

 

Geheime zitting.

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis.
2. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in "Huis van het Kind vzw".

 

De Secretaris
F. Goethals

De Voorzitter
N. Van den Bossche