De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 oktober 2017 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 28/09/2017.
2. Financi√ęn: gemeente budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2017 -- vaststelling.
3. Onderwijs : goedkeuring rekening 2016-2017 van de scholengemeenschap " De Oostkant".
4. Onderwijs : goedkeuring begroting 2017-2018 van de scholengemeenschap "De Oostkant".
5. Onderwijs : afsluiten convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de scholengemeenschap "De Oostkant" voor het schooljaar 2017-2018.
6. Imewo: goedkeuring van agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finiwo in Imewo, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 20/12/2017. 
7. Finiwo: goedkeuring dagorde en standpuntbepaling voor de Buitengewone Algemene vergadering d.d. 15/12/2017. 
8. Farys: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC d.d. 22/12/2017 --  statutenwijziging -- transitie TMVW --oprichting TMVS -- voordracht lid regionaal adviescomit√©. 
9. Farys : deelneming aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking -- goedkeuring. 
10. Goedkeuring akten aankoop strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat. 
11. Goedkeuring ontwerpakten aankoop percelen akkerland in het kader van de realisatie van het masterplan in de dorpskom van Nieuwmunster. 
12. Varia.

 

De Voorzitter N. Van den Bossche
De Secretaris F. Goethals