Vzw Heidehuis, Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, staat in voor de uitbouw van het palliatieve gedachtegoed in de regio, dit enerzijds in samenwerking met de andere zorgverleners en anderzijds door de uitbouw van de Palliatieve Zorg Thuis en een Dagcentrum.

Eind juni 2017 bestond de vzw 30 jaar. Naar aanleiding daarvan wil vzw Heidehuis, in samenwerking met het Gemeentebestuur van Zuienkerke, graag de totale werking van de diensten Palliatieve Zorg binnen de regio voorstellen.

Aan het woord de mensen uit de Palliatieve thuiszorg, het dagcentrum, de Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder, de palliatieve support teams van de ziekenhuizen…

Graag stellen we ook de documentaire ‘Tot in den draai’ voor.

‘Tot in den draai’ is een film die je even doet stilstaan bij de eindigheid van het leven en die je uitnodigt dat leven bewuster te omarmen.

In deze aangrijpende documentaire laat regisseur Filip Loobuyck  zes palliatieve patiënten hun verhaal vertellen: hoe te leven met het einde in zicht?
Wat houdt hen in deze beslissende fase het meest bezig?
En hoe proberen ze nog betekenis te geven aan deze laatste periode van hun leven?


Loobuyck volgde de zes patiënten een jaar lang en door hun moedige getuigenissen krijgen we voeling met hun angst, hoop, twijfel, verdriet en verlangens, maar bovenal met hun echtheid.

Deze gratis voorstelling gaat door op dinsdag 7 november om 19.30 uur in “De Notelaar”, Nieuwe Steenweg 96 in Zuienkerke en wordt gevolgd door een nabespreking.


Met vriendelijke groeten en van harte welkom.

Veerle Devisscher, Directeur van vzw Heidehuis 

Noël Delaere, Schepen voor gezondheid