Een kerst-of nieuwjaarsavond zijn traditioneel gelegenheden waarop er al wel eens vuurwerk afgestoken wordt. Een fijne manier om de eindejaarsperiode te vieren..... maar zeker niet zonder gevaar. Als Hulpverleningszone willen we bijdragen tot veilige feestdagen, daarom staan we volledig achter de campagne: ‘ Ik knal zonder vuurwerk…omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn’.

Dit is een gezamenlijk initiatief van de 20 Vlaamse Hulpverleningszones, waarmee we u willen vragen zelf geen vuurwerk af te steken. Is een eindejaar voor u niet compleet zonder, maak er dan een uitstapje van en geniet van een vuurwerkspektakel bij u in de buurt, verzorgd door professionals.

Wenst u toch graag zelf vuurwerk af te steken, hou dan al zeker volgende tips in gedachten:

- Bewaar uw feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
- Lees de gebruiksaanwijzingen volledig voordat u om het even welk vuurwerk afsteekt.
- Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.
- Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats staan.
- Zorg voor een goede bescherming van uw ogen.
- Doof onmiddellijk alle op de grond gevallen gloeiende resten.

Bij ongeval en/of zware brandwonden:

- Laat overvloedig zuiver en lauw water over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten.
- Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 112.


Deze en andere nuttige tips komen uit de gloednieuwe brochure rond veilig vuurwerkgebruik van FOD Economie. U kan deze hier integraal raadplegen: ‘Verknal uw feest niet’. Zone 1 wenst u schitterende feestdagen toe!