Op zaterdag 6 januari 2018, hield het gemeente bestuur van Zuienkerke een Nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van de gemeente. Hierna volgt de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Alain De Vlieghe.

 

Burgemeesters, Ere Burgemeester, kandidaat Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en provincieraadsleden, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

2017 was een jaar waar terreur, aanslagen en vluchtelingen met vooral kinderen op de vlucht op de eerste plaats stond. Het was het jaar waar Donald Trump de beloften over de klimaatovereenkomsten van Parijs aan zijn laars lapte. De wereldvrede die in het gedrang komt door de hoog opgelopen spanningen tussen de VS en Noord Korea. De democratie die in vele landen staat te wankelen door de komst van meer en meer dictators. Er waren ook een paar ernstige natuurrampen.

Het was ook het jaar van de graaicultuur van de betaalde mandaten. Voor Zuienkerke is dat zeker niet van toepassing. Niemand van het college van Burgemeester en schepenen heeft een betaald mandaat bij een intercommunale.

Er waren zeker ook positieve zaken zoals de betere economische resultaten, de MeToo beweging tegen grensoverschrijdend gedrag. De ineenstorting van |S, De kwalificatie van de Rode duivels voor het WK. enz, Maar wat mij vooral positief stemt zijn de acties in het kader van de warmste week. Met meer dan 10000 acties is het toch wel duidelijk dat er nog vele goede mensen zijn met het hart op de juiste plaats.

 Wat heeft er zich in Zuienkerke afgespeeld verleden jaar en wat komt er dit jaar?

Verleden jaar hebben we een paar lopende zaken kunnen afwerken en ook feestelijk ingehuldigd , zoals de gerestaureerde molen van Meetkerke en de nieuwe chalet van de Chiro in Zuienkerke. De veldkapel van Meetkerke is sedert eind vorige maand volledig gerestaureerd, het is een prachtige realisatie.

We hebben ook een 400 000 euro besteed aan het verbeteren van onze landbouwwegen . De dakbedekking van deze zaal hebben we vernieuwd en van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra isolatie aan te brengen.

We zijn verleden jaar gestart met het onkruid te bestrijden met heet water. We hebben ge-investeerd in een speciale machine , een lichte vrachtwagen en ook een nieuw personeelslid . We hebben ook beslist om dit jaar onze begraafplaatsen te onderhouden via gesubsidieerde sociale tewerkstelling met een externe firma. Er zal op die manier meer tijd vrij komen voor ons eigen personeel om op nog veel andere plaatsen alles proper te houden want we moeten toegeven dat het verleden jaar op bepaalde plaatsen niet altijd zo netjes was , maar het komt goed.

We zijn volop bezig met de studie voor de verbouwing van de gemeenteschool. De werken omvatten het plaatsen van een lift voor de toegankelijkheid van de refter, cafetaria, het creëren van meer bergruimte voor turn- en sportmateriaal, een nieuw bureel voor de directie en secretariaat . Het sanitair en de douches zullen we ook vernieuwen. Totale raming van de werken 700 000 euro.In het kader van het burgemeestersconvenant, hernieuwbare energie en het energiepact om de CO2 uitstoot te verminderen moeten we als gemeenten de nodige inspanningen blijven doen.

In december van 2016 hebben we de openbare verlichting gedoofd van 11.30 uur tot 4.30 uur. Niet op vrijdag en zaterdagnacht. We hebben deze situatie ge-evalueerd en daaruit is gebleken dat door het doven er niet meer geen inbraken zijn dan vroeger, integendeel. Uit een enquete is ook gebleken dat Zuienkerke de beste scoort in de regio op gebied van veiligheid. Niettegenstaande deze goeie resultaten en een besparing van 20000 euro per jaar zijn we in samenwerking met onze distributienetbeheerder Eandis een studie aan het maken om te kijken of we op lange termijn onze openbare verlichting kunnen aanpassen of vernieuwen met de nieuwe technologiën om toch een beetje licht in de duisternis te geven en toch nog te besparen.

Iedereen zal zowel de bestaande en de nieuwe woningen goed moeten isoleren en zorgen voor energiebesparende maatregelen. Als ondersteuning in deze moeilijke materie zal de gemeente in samenwerking met 9 andere gemeenten een energiecoach in dienst nemen. Men zal gratis terecht kunnen met allerlei vragen over duurzaam bouwen of verbouwen, hoe best isoleren, wat voorzien van hernieuwbare energie en zelfs met vragen overje energiefactuur kun je terecht bij de coach.

Op gebied van verkeersveiligheid zullen we in de dorpskern van Nieuwmunster een snelheidsbeperking opleggen van 30km /uur en dit in de Doelhofstraat vanaf de grot tot het einde van de kasseien.
Voor de dorpskern door Zuienkerke gaan we een aanvraag indienen om een snelheidsbeperking van 30km per uur op te leggen voor voertuigen van meer dan 7.5 ton. Aangezien het een gewestweg is moeten we goedkeuring krijgen van AWV.

In het kader van de veiligheid van de schoolkinderen krijgen de 2 scholen op onze gemeente van de politiezone Blankenberge - Zuienkerke een bedrag van 800 euro voor de aankoop van fietshelmen. Eén van de voorwaarden is dat de helmen gedragen worden tijdens schoolactiviteiten met de fiets en ook dat de kinderen gestimuleerd worden om buiten de school een helm te dragen.

Aan de gemeenteschool in Zuienkerke is het bij het begin en einde van de schooldag een drukke en soms onveilige verkeerssituatie. In samenwerking met de politie is er een studie gemaakt om veiligheidsmaatregelen te nemen. Er zal een kiss en ride zone en een parcours aangeduid en afgebakend worden waar de kinderen op een veilige manier van en naar school kunnen . Alle kinderen hebben van de leerkrachten meermaals de uitleg gekregen. Het is nu aan de ouders om een keer te luisteren naar de instructies van de kinderen.


De bloedgevers.

In het beleidsplan van onze Gouverneur is de implementatie van een cameraschild tegen criminaliteit opgenomen. De politiezone Blankenberge-Zuienkerke heeft beslist 7 ANPR camera's te plaatsen. Het zijn camera's die onder andere de nummerplaten van de voertuigen zullen herkennen en opslaan. In Zuienkerke komen er 2 langs de Blankenbergse steenweg die onder andere het in en uitrijden van de Vagevuurwijk in beeld nemen en ook 1 te Meetkerke aan de Strooienhaan . De ander invalswegen van Zuienkerke zullen bewaakt worden door camera's die bij onze buren staan.


Op gebied van ruimtelijke ordening zijn we nog altijd bezig met de studie rond het masterplan van Nieuwmunster, hetis geen gemakkelijke bevalling maar we hopen binnenkort onze vooropgestelde doelstelling te halen. Bij deze kan ik mededelen dat Nieuwmunster samen met 4 andere gemeenten in West-Vlaanderen door de landelijke gilden de titel krijgt voor 2018 van dorp in de kijker. Een grote eer voor Nieuwmunster. De dorpsraad zal wel het nodige doen om deze erkenning feestelijk te vieren.

Spaarkas Boldershof


In samenwerking met de WVI hebben we een workshop georganiseerd als eerste stap in de zoektocht naar de beste plaats en beste opstelling voor het bouwen van een 20 tal sociale woningen in Zuienkerke. Dit is een doelstelling die we opgelegd krijgen in het kader van het creëren van betaalbare woningen.

De binnen schilderwerken aan de kerk van Zuienkerke en Meetkerke waar we al zeer lang mee bezig zijn, daarvan kan ik eindelijk meedelen de we bovenaan de lijst staan voor het krijgen van de nodige subsidies zodat we binnenkort kunnen overgaan tot de aanbesteding en de daaropvolgende uitvoering.

Op gebied van openbare werken gaan we dit jaar weer een aantal landbouwwegen asfalteren en ook een paar betonwegen herstellen . Er is een bedrag voorzien van 250000 euro waarvan de helft gesubsidieerd wordt door het plattelandsfonds. We hadden gehoopt het vrijliggende fietspad van Zuienkerke naar De Haan dit jaar te kunnen uitvoeren maar door administratieve problemen zal dat hopelijk in 2019 gerealiseerd kunnen worden.

In het kader van een hartveilige gemeente hebben we 4 volautomatische AED toestellen aangekocht. In iedere deelgemeente zal een defibrillator geplaatst worden . Er zal een infoavond georganiseerd worden over de werking en bediening van dergelijke toestellen. Hopelijk hebben we ze nooit nodig.

De Chiro


Het Rode Kruis Vlaanderen is volop bezig met de bouw van een zorghotel op het domein Polderwind. Het hoofddoel van het hotel is een vakantie zonder beperking voor personen met een beperking. Het 4 sterren hotel die een capaciteit heeft voor 92 gasten zal operationeel zijn vanaf 1 april 2018. De officiële opening is voorzien op 25 en 26 mei dit jaar. De waterplas zal gebruikt worden voor watersportactiviteiten voor mensen met een beperking. Het domein alsook het volledig vernieuwd wandelpad rond de plas zal voor iedereen toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur heeft 50.000 euro voorzien om samen met de provincie, het plattelandsfonds en het Rode Kruis een fietspad aan te leggen die door het domein loopt. Het fietspad zal ingepast worden in het provinciaal fietsroutenetwerk . De uitvoering van het fietspad is voorzien voor 2019. Het geheel zal een pareltje zijn voor onze gemeente.

Het VVV van Zuienkerke heeft een prachtige nieuwe wandelroute gemaakt. Het hazenpad is een bewegwijzerde wandelroute van 13.6 km van Zuienkerke naar Meetkerke die onder andere de nieuwe trage weg door het Hagebos bewandelt. De officiële opening is voorzien in het voorjaar.

De cultuurraad heeft weer een overvol programma voor dit jaar, naast de reeds gekende activiteiten zal de werkgroep "Wereldoorlog 1" in samenwerking met de cultuurraad en met als regisseur Philippe Demerrisse een grootse activiteit organiseren als herdenking van het einde van de eerste wereldoorlog. Dit gaat door in Zuienkerke op 22 september. Het zal wel iets indrukwekkend zijn waar er veel vrijwilligers voor nodig zijn. Begin maar te zoeken achter jullie gamelle en legerkostuum.Het KVLV


Voor de jeugd worden weer tal van activiteiten op poten gezet, maar iets nieuws dit jaar is "lokale helden". Zijn er mensen van de gemeente, zowel jong of oud, die op één of andere manier bezig zijn met muziek, dan zijn ze welkom om een optreden te doen. Is het nu als band, DJ, soloartiest, producer of geluidskunsternaar. Begin maar te oefenen en kom maar af. Datum en locatie zijn nog niet gekend.

Dit jaar komt er een update van de seniorengids en voor de senioren is er naast de actieve seniorenverenigingen met tal van organisaties ook nog een infonamiddag rond het gebruik van smartphones, tablets en alles wat er bij hoort.

We zullen natuurlijk alle gemeentelijke raden blijven ondersteunen. Ook de vele verenigingen die beroep doen op vrijwilligers en die super belangrijk zijn voor het goed samenleven van een gemeente zullen we in de mate van het mogelijke de nodige ondersteuning blijven geven.

Zoals je hier vooraan ziet hebben we hebben ook een nieuw logo gemaakt. De groene Z verwijst naar de prachtige groene open ruimtes en de 4 torentjes is gekoppeld aan onze 4 deelgemeenten.

De 4 parochies van Zuienkerke zijn een paar maanden geleden gefusioneerd met de 3 parochies van Blankenberge met als nieuwe naam "Maria ster der zee".  Wel beste mensen ik wil jullie duidelijk zeggen dat dit geen voorloper is naar de fusie van onze gemeente. Tot 31 december 2017 hadden de gemeenten de kans om vrijwillig te fusioneren. Ons gemeentebestuur heeft beslist om dat niet te doen. Als een fusie zo goed is waarom zeggen 64% van de gemeenten neen tegen fusies, waarom zeggen 67% dat er meer moet samengewerkt worden tussen de steden en de omliggende gemeenten. Als een fusie toch zo goed is, waarom is er tussen de verschillende politieke partijen onenigheid over het al dan niet verplicht fusioneren.

Zuienkerke scoort op vele gebieden zeer goed. We scoren het best in de regio op gebied van veiligheid. We zijn uitverkoren tot de sociaalste gemeente. Uit een tevredenheidsenquete is gebleken dat de mensen hier graag wonen, we hebben prachtige samenwerkingsovereenkomsten met onze buurgemeenten en intercommunales . Onze financiële toestand is zeer goed, we zullen de belastingen niet verhogen. Waarom zouden we fusioneren, ik zou durven zeggen laat de gemeenten een vrij keuze maken. Deze positieve resultaten zijn het resultaat van inspanningen van jullie, het gemeentebestuur en zeker niet te vergeten door de inzet van al ons personeel waarvoor dank.

Het gemeentebestuur en het OCMW werken nauw samen bij de bestrijding van kinderarmoede. Om voor gezinnen met een beperkt budget de financiële drempel te verlagen bij de aankoop van schoolmateriaal en deelname aan schoolse activiteiten, voerden we vorig schooljaar onderwijscheques en een onderwijspremie in. Vanaf juli hebben we dit initiatief aangevuld met de jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen. Hiermee willen we vrijetijdsactiviteiten betaalbaar houden .

Om de samenwerking te bevorderen tussen verschillende overheden, organisaties, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inzetten voor gezinnen met kinderen, hebben de gemeente en het OCMW Zuienkerke en Blankenberge samen een "Huis van het Kind" opgericht. Hiermee willen we onze gezinnen beter ondersteunen via preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en het creëren van ontmoetingskansen voor ouders en kinderen.

SOS Reptiel


Als antwoord op de vraag van minister Vandeurzen om Eerstelijnszones te vormen, hebben we met vijf steden en gemeenten de handen in elkaar geslagen. Vanaf dit jaar vormen Damme, Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan en Zuienkerke samen de Eerstelijnszone Oostkust. Mensen die zorg nodig hebben, vinden soms moeilijk hun weg in het doolhof van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsdiensten. De samenwerking binnen deze zone moet de eerstelijnszorg eenvoudiger, efficienter en sterker maken en de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Als gevolg van de omvorming van het PWA-stelsel naar het systeem van Wijk-werken gingen we op zoek naar een nieuwe structuur om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden om tijdelijke werkervaring op te doen. Hiervoor hebben we een samenwerkingsverband tussen de tien gemeenten uit de Brugse regio op poten gezet. Op 1 januari 2018 zag de interlokale vereniging "Wijk Up" het levenslicht. Werkzoekenden, die tijdelijke werkervaring willen opdoen en organisaties of privé personen, die er gebruik van willen maken, blijven welkom in de werkwinkel van Blankenberge.

In het OCMW zijn alle voorbereidingen achter de rug voor de heropbouw van de afgebrande woning in de Blankenbergse Dijk. Het plan is goedgekeurd en de werken starten nog deze maand.

Vooraleer een heel pak mensen te bedanken wil ik eindigen met dezelfde woorden als mijn toespraak van januari 2012. Ik ben niet de man die staat te springen en te popelen om hier een toespraak te houden maar ik zie er al naar uit om jullie volgend jaar opnieuw te kunnen toespreken als burgervader. Ik zal er dan ook alles aan doen om samen met een gedeeltelijk vernieuwde ploeg jullie weer van dienst te zijn.

Volleybal Mehoni


Aan alle mensen die zich bij gelijk welke partij engageren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, wens ik veel moed, succes en respect.

Vooraleer het officieel gedeelte af te sluiten wil ik het college, de gemeenteraad, het OCMW bedanken voor de goede samenwerking. Ook dank voor jullie aanwezigheid, ook van harte dank aan de mensen van de organisatie namelijk het Feestcomité, dank ook aan alle vrijwilligers en de verenigingen waar men straks terecht kan voor allerlei lekkere dingen. Ik wens aan iedereen een zalig, gezond en gelukkig 2018 met veel geluk en leute. Laten we nu het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie zich jeunen, t' is junder gejeund .

Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars. Santé.