Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op de Omzendbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen;

Gelet op de artikelen 112 en 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op de problematiek ontstaan met het vrachtwagenverkeer in de Vagevuurwijk ingevolge het verkeerdelijk nemen van de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat ingevolge het GPS-gebruik;

Overwegende dat het noodzakelijk is volgende maatregelen te treffen om het vrachtverkeer in de woonwijk te voorkomen en aldus de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker te optimaliseren:

 • alle verkeer te verbieden vanuit de Blankenbergse Steenweg via de verbindingsweg naar de Blauwe Torenstraat uitgezonderd voor fietsers;

  De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord M2 “uitgezonderd fietsers”.

 • het verkeer langs de verbindingsweg via de Blauwe Torenstraat richting Blankenbergse Steenweg te verbieden uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en fietsers.

  De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” en het onderbord M2 “Uitgezonderd Fietsers”.

 • langs de verbindingsweg wordt een tractorsluis voorzien. Dit wordt in beide richtingen aangeduid met het gevaarbord A51 en onderborden gevaar op x aantal meter “tractorsluis”.

Overwegende dat het een gemeenteweg betreft;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

De aanvullende verkeersverordening goed te keuren waarbij:

 • alle verkeer verboden wordt vanuit de Blankenbergse Steenweg via de verbindingsweg naar de Blauwe Torenstraat uitgezonderd voor fietsers;

  De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord M2 “uitgezonderd fietsers”.

 • het verkeer langs de verbindingsweg via de Blauwe Torenstraat richting Blankenbergse Steenweg verboden wordt uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en fietsers.

  De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” en het onderbord M2 “Uitgezonderd Fietsers”.

 • langs de verbindingsweg een tractorsluis wordt voorzien. Dit wordt in beide richtingen aangeduid met het gevaarbord A51 en onderborden gevaar op x aantal meter “tractorsluis”.