Iedereen is van harte welkom voor een boeiend stukje dorpsgeschiedenis.

Noot voor de jeugd: De titel bevat geen taalfout, maar geeft de toenmalige (1914-18) Nederlandse spelling weer.