`CurieuzeNeuzen Vlaanderen' brengt luchtkwaliteit in kaart, in grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit.

Vandaag lanceren de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard het project CurieuzeNeuzen Vlaanderen. Dat is een grootschalig burgeronderzoek, waarbij 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit in hun straat meten. "Door stikstofdioxide (NO2) te meten, krijgen we een goed beeld van de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen", zegt prof. dr. ir. Filip Meysman (UAntwerpen), die het project leidt.

20.000 Vlaamse burgerwetenschappers CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een burgeronderzoek waarbij de hele Vlaamse bevolking actief betrokken wordt bij wetenschappelijk onderzoek. Het project heeft 20.000 meetpakketten ter beschikking. Dat zijn borden met twee buisjes die gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties aan een raam hangen. Na een maand worden ze ingeleverd en analyseren wetenschappers de data die uit de stalen komen. De resultaten worden bekendgemaakt in september 2018. "Het is de bedoeling om zoveel mogelijk Vlamingen bij het onderzoek te betrekken om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland", zegt Meysman. "Elke deelnemer zal bovendien ook zijn persoonlijk resultaat krijgen en zo weten hoe gezond de lucht in zijn straat is." Inschrijven kan op http://standaard.be/curieuzeneuzen.

Bekende ambassadeurs van het project Gezonde lucht is een zaak van iedereen. Toch heeft ieder wel zijn specifieke reden om zijn schouders onder het project te zetten, net als deze BV's • Kim Gevaert — lopen • Wim Lybaert — tuinieren • Dimitri Leue — fietsen • Sam De Bruyn — lopen • Eva Mouton — slapen • Sien Wynants — buiten spelen
Luchtkwaliteit bovenaan de agenda "Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor luchtverontreiniging die door het verkeer wordt veroorzaakt", zegt Katrien Smet, woordvoerder bij de Vlaamse Milieumaatschappij. "Hoge NO2-concentraties hebben belangrijke effecten op gezondheid en milieu. Het verkeer levert een erg belangrijke bijdrage aan de totale uitstoot van NO2 in Vlaanderen."

“Burgers zijn een ongelooflijk krachtig instrument om wetenschappelijke data te verzamelen”, volgens Meysman. “Dit werd alvast bewezen door het eerste CurieuzeNeuzen-project in mei 2016, waarbij 2.000 gelijkaardige meetsets in Antwerpen werden verdeeld. Dat leverde zeer duidelijke inzichten op, die we nu op Vlaamse schaal willen bekomen.” “We weten dat de verkeersdrukte in Vlaanderen een groot effect heeft op de luchtkwaliteit. Maar wat betekent dat precies in onze leefomgeving en onze straat? Fietsen en joggen is gezond, maar de lucht die je daarbij inademt heeft een grote impact op de levenskwaliteit van elke Vlaming. Daarom ondersteunt De Standaard dit onderzoek”, legt Ine Renson, journalist bij De Standaard, uit.

Verloop van het project: Tot 20 maart kunnen mensen zich inschrijven om deel te nemen op http://standaard.be/curieuzeneuzen. In de maand mei worden de data verzameld met een eenvoudige meetopstelling die de burgeronderzoekers aan het raam hangen. De resultaten worden bekendgemaakt in de derde week van september.