De gemeente Zuienkerke plaatste nieuwe AED toestellen. AED betekent automatische externe defibrillator.  Er is op elke deelgemeente een AED toestel gepiaatst namelijk in Meetkerke aan het sportcentrum, in Nieuwmunster aan de Bommel, in Houtave aan de Maere en ten slotte in Zuienkerke aan de loods van de technische dienst.

Bij de keuze van de locatie zijn twee factoren bepalend. Ten eerste het aantal mensen die aanwezig zijn op een openbare plaats. Hoe meer mensen, hoe groter het risico. Ten tweede het risicoprofiel van de aanwezigen. Sommige mensen hebben een groter risico op een hartstilstand dan anderen . Bijvoorbeeld oudere mensen en mensen die op bepaalde plaatsen zware inspanningen doen. De locaties die wij gekozen hebben voldoen aan deze risicoprofielen.

Wat is nu eigenlijk het doel van deze toestellen? Jaarlijks worden 10 000 Belgen het slachtoffer van een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Op dit moment overleeft 5 tot 10% van hen. Er kunnen meer levens gered worden door zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren en te leren reanimeren. Het gebruik van een AED-toestel bij de reanimatie verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer met 70%. Bij een hartstilstand is het belangrijkste "de tijd", elke seconde telt. Als er binnen de 5 minuten een AED toestel gebruikt wordt bij de reanimatie kunnen veel mensen gered worden. Het juist reageren bij een hartstilstand is eveneens belangrijk . Het eerste dat er moet gedaan worden is de hulpdiensten verwiittigen. Het tweede is de reanimatie en als er een AED toestel aanwezig is, deze zo vlug mogelijk gebruiken. Het gebruik van dergelijk toestel is zeer gebruiksvriendelijk, het geeft zelfs gesproken instructies. Maar toch is het belangrijk de mensen te informeren over hoe men het best te werk gaat en daarom zullen we alle mensen uitnodigen voor een basisopleiding, de datum is nog niet bekend, dat zal in samenwerking zijn met het Rode Kruis van Blankenberge..

 


Dergelijke opleiding heeft twee doelstellingen :

Ten eerste: het sensibiliseren. Het is belangrijk dat mensen weten waar de toestellen hangen en dat ze weten dat dit toestel levens kan redden bij een hartstilstand. Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen te informeren en aan te sporen om een gratis reanimatieopleiding te volgen.
Ten tweede: de reanimatie. Een AED toestel gebruiken is niet voldoende, reanimatie blijft steeds essentieel . Een AED is een hulpmiddel bij reanimatie, het kan reanimatie in geen geval vervangen of overbodig maken. Daarom is het belangrijk dat onze inwoners dergelijk gratis opleiding volgen. De opleiding duurt 3 uur.

Beste mensen we gaan er ook voor om het label "hartveilige gemeente" te bekomen. Om dat te bekomen moeten er 10% van het gemeentepersoneel de opleiding volgen, dat zou geen probleem mogen zijn. Beste mensen hopelijk hebben we onze AED toestellen nooit nodig en we gaan het niet aan ons hart laten komen.