De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 31 mei 2018 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 26/04/2018.

2. Imewo : goedkeuring van agendapunten, verzoek tot verschuiven einddatum, verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 18/06/2018.

3. Zefier: goedkeuren van de agendapunten en bepalen van het mandaat van de volmachthouder voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Zefier op 28/06/2018 en aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

4. Farys : goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering TMVW ov d.d. 22/06/2018 en aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

5. Farys : goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv d.d. 20/06/2018 en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

6. IMWV : goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdrager voor de Algemene Jaarvergadering d.d. 19/06/2018.

7. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 20/06/2018.

8. Verlenen van advies aan dejaaractieplannen 2018 van de Hulpverleningszone 1 West-VIaanderen.

9. Goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het schilderen van het ontmoetingscentrum de Notelaar.

10. Aankoop van twee halteaccommodaties bij de Lijn.

11. Principiƫle goedkeuring van de overeenkomsten m.b.t de realisatie van een recreatieve fiets verbinding doorheen het domein Polderwind.

12. Varia

 

De Secretaris: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van Den Bossche