2011 gemeentehuis 03

 

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 29 augustus 2018 om 20 uur.

 

DAGORDE

 

Openbare zitting.

 

1. Verslag van de vorige vergadering van 05/07/2018.

2. Financiën : vaststellen jaarrekening gemeente dienstjaar 2017.

3. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2019 - akteneming Sint-Bavo Houtave O.L.-Vrouw Meetkerke Sint-Bartholomeus Nieuwmunster Sint-Michiel Zuienkerke

4. Gemeentelijke Basisschool : vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2018-2019.

5. Gemeentelijke Basisschool : verlofregelmg administratief personeel voor het jaar 2019.

6. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2018-2019.

7. Goedkeuren overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge - Zuienkerke.

8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat/wijk.

9. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor renovatie pastorie te Zuienkerke tot kinderdagverblijf.

10. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het vervangen van CV-ketel door condensatieketel in voormalige pastorie te Zuienkerke.

11. Varia.

 

Geheime zitting.

 

1. Aanstellen afgevaardigde en plaatsvervanger in de stuurgroep van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie-WVI.

2. Aanstellen afgevaardigde en plaatsvervanger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge - Zuienkerke.