gemeenteraad 53

 

 

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 september 2018 om 20 uur.

 

DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 29/08/2018.

2. OCMW : wijziging budget 2018 — kennisname.

3. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke : aanpassing gemeentelijke dotatie dienstjaar 2018 ingevolge begrotingswijziging nr.1.

4. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Zuienkerke in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2019.

5. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren van binnenschilderwerken in de voormalige pastorie te Zuienkerke.

6. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst in het kader van de realisatie van het masterplan in de dorpskern te Nieuwmunster.

7. Varia.

 

De algemeen directeur, Franky Goethals

De voorzitter, N. Van den Bossche