gemeenteraad 16

 

 

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 oktober 2018 om 20 uur.

 

DAGORDE

 

 

Openbare zitting.

 

1. Verslag van de vergadering van 27/09/2018.

2. Financiën : aanpassing meerjarenplan 7/2014-2020 - vaststelling.

3. Financiën : gemeente budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2018 - vaststelling.

4. Onderwijs : goedkeuring rekening 2017-2018 van de scholengemeenschap " De Oostkant".

5. Onderwijs : goedkeuring begroting 2018-2019 van de scholengemeenschap "De Oostkant".

6. Onderwijs : afsluiten convenant voor vervangingen van korte afwezigheden van leerkrachten van de scholengemeenschap "De Oostkant" voor het schooljaar 2018-2019.

7. Imewo : goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 13/12/2018.

8. IMWV : goedkeuring van statutenwijziging.

9. Goedkeuring ontwerp huurovereenkomst voor de woning dienstig als kinderopvang.

10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - afbakening parkeerplaats in de Kerkhofstraat te Houtave voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

11. Steun aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië via het Fonds van de Burgemeester - kennisname.

12. Varia.

 

De algemeen directeur: F. Goethals

De voorzitter: N. Van den Bossche