gemeenteraad RTD

 

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 november 2018 om 20 uur.

 

DAGORDE

 

Openbare zitting.

 

1. Verslag van de vergadering van 25/10/2018.

2. IMWV : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

3. WVI : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

4. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20/12/20018 met statutenwijziging en vaststelling mandaat volmachtdrager.

5. IVBO : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 19/12/2018 met statutenwijziging en kapitaalsvermindering en vaststelling mandaat volmachtdrager.

6. IVBO : goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 19/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

7. Farys : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv d.d. 19/12/2018.

8. Farys : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW ov d.d. 21/12/2018.

9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst "Hartveilige gemeente" met het Rode Kruis Vlaanderen.

10. Varia.

 

De Algemeen directeur: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van den Bossche