installatie gr

 

 

In toepassing van artikel 6 § 1, eerste en tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur nodigt de voorzitter van de gemeenteraad van Zuienkerke u uit tot de installatievergadering van de gemeenteraad op donderdag 3 januari 2019 om 19 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Zuienkerke, Kerkstraat 17.

 

 

Openbare zitting.

 

De van rechtswege vastgestelde agendapunten:

 

 

1.. Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen.

2. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.

3. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde.

4. Vaststelling van de fracties.

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

6. Verkiezing van de schepenen.

7. Verkiezing van de leden van de politieraad (kandidatenlijst in bijlage).

 

 

Aansluitend op de installatievergadering vindt de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.

 

Openbare zitting.

 

Vastgestelde agendapunten :

 

1. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

2. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

 

Franky Goethals, Algemeen directeur

Nicole Van den Bossche, Voorzitter