verkiezingen

 

 

Op 26 mei 2019 zijn het opnieuw verkiezingen, deze keer gelijktijdig voor het Vlaamse Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europese Parlement.

Zoals bij alle andere verkiezingen wordt hierbij een beroep gedaan op veel medewerkers.STEMBUREAUS

Alle Belgische kiesgerechtigden kunnen aangeduid worden als bijzitter van een stembureau.

Misschien voelt u er iets voor om ook eens deel uit te maken van een stembureau, maar werd u nog nooit opgeroepen.

U kan zich nu vrijwillig aanbieden om als bijzitter te fungeren. Het is de bedoeling dat de bijzitter de voorzitter van het stembureau bijstaat om de kiesverrichtingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, o.m. het aannemen en teruggeven van identiteitskaarten van de kiezers, oproepingskaarten afstempelen…

Deze bureaus bevinden zich in de Gemeentelijke Basisschool te Zuienkerke.TELBUREAUS

Daarnaast zoeken wij ook vrijwilligers om de in Zuienkerke uitgebrachte stemmen voor de drie verkiezingen te tellen.

Deze bureaus bevinden zich te Brugge.Wat verwachten wij?

U bent kiezer in Zuienkerke en minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen.Wat bieden wij?

§  broodjes en drank worden voorzien.

§  een kleine vergoeding (presentiegeld).Geïnteresseerd?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de heer Bart Vanpraet, tel. 050/43.20.50

of via e-mail: bart.vanpraet@zuienkerke.be vóór 8 april 2019.