Ventilus headerbeeld

 


Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren. In de afgelopen weken organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia 10 infomarkten in 10 gemeentes. In totaal kwamen zo'n 2000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten werden ons heel wat vragen, bezorgheden en suggesties overgemaakt.De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. Net daarom wilden we iedereen van bij de start van het traject betrekken. Via deze weg bedanken we iedereen die ons zijn of haar reactie bezorgde.De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.Volgende stapIn het najaar van 2019 mag u de resultaten van de verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de scopingnota. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. We informeren u op dat moment ook over de verdere stappen en mogelijkheden tot participatie.

Binnenkort zal u de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op ventilus.beMet vriendelijke groeten,

www.ventilus.be

het Ventilus team

info@ventilus.be