job 3241018 640

 

Een voltijds administratief medewerk(st)er
(C1-C3) binnen de financiële dienst en jeugd- en speelpleinwerking in contractueel verband.

Als administratief medewerker staat u in voor de administratieve ondersteuning binnen de financiële dienst en jeugd- en speelpleinwerking (actieve medewerking op het speelplein tijdens de schoolvakanties).

Aanwervingsvoorwaarden :

-          houder zijn van een diploma van minstens het hoger secundair onderwijs of daarmee

       gelijkgesteld

-          houder van een rijbewijs categorie B

-          geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure

-          relevante werkervaring strekt tot aanbeveling

Selectiecriteria:

-          u dient in het bijzonder over administratieve en PC-vaardigheden te beschikken

-          basiskennis regelgeving decreet lokaal bestuur

Wedde + extralegale voordelen

-          de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal C1 – C3

-          de minimum bruto geïndexeerde jaarwedde in C1 niveau bedraagt 23.024,19 euro voor een              voltijdse betrekking.

-          het gemeentebestuur biedt extra legale voordelen zoals : gratis hospitalisatie-verzekering,               maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Een voltijds technisch assistent(e) bouwtechnieken (D1-D3) voor de technische dienst in contractueel verband.


De technisch assistent staat in voor de uitvoering van algemene bouwwerken in de openbare gebouwen, wegeniswerken, allerlei metselwerken, onderhoudswerken openbaar domein,…

Aanwervingsvoorwaarden :

-          geen diplomavereisten maar je hebt bij voorkeur een diploma of getuigschrift bouwtechnieken

-          houder zijn van een rijbewijs categorie B

-          geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.

Wedde + extralegale voordelen

-          de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal D1-D3.

-          de minimum bruto geïndexeerde jaarwedde in D1 niveau bedraagt 22.701,51 euro voor een             voltijdse betrekking + extralegale voordelen.

-          het gemeentebestuur biedt extralegale voordelen zoals : gratis hospitalisatie-verzekering,                 maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.Je sollicitatiebrief bezorg je samen met :

-          een curriculum vitae

-          een recent uittreksel van het strafregister

       * voor de functie van administratief medewerker financiën en jeugdwerking (model 2)

       * voor de functie van technisch assistent bouwtechnieken (model 1)

-          een kopie van het rijbewijs

aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via

e-mail aan franky.goethals@zuienkerke.be uiterlijk tegen 5 april 2020.


Meer inlichtingen of functiebeschrijvingen kunnen bekomen worden bij de algemeen directeur (tel. 050/43.20.50) of via e-mail franky.goethals@zuienkerke.be .

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar, en kan met 1 jaar verlengd worden.