Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Nieuws archief

Gemeend landelijk op dinsdag 12 juni 2018 te Nieuwmunster

Dorpsraad en Landelijke gilden willen gemeentebestuur inspireren.
Op dinsdag 12 juni 2018 organiseert de dorpsraad van Nieuwmunster in samenwerking met Landelijke Gilden ‘Gemeend Landelijk’. De open dorpsraad start om 20 uur in het gemeentelijk trefpunt ‘de Bommel’.

Aan tafels kun je er je ideeën kwijt rond open ruimte, zorg en armoede, verenigingsleven, kinderen en jongeren, landbouw en landbouwverbreding, dorpenbeleid, publieke ruimte, wonen, mobiliteit, participatie, …

Door overleg en samenwerking kunnen we Nieuwmunster verder uitbouwen tot een dorp met toekomst! De mening van iedereen is belangrijk! Iedereen is dan ook van harte welkom!

Alle ideeën worden gebundeld. We hopen dat ze het gemeentebestuur binnen hun nieuw programma en verdere beleidsinspanningen kan inspireren.

De avond wordt onderverdeeld in twee blokken van 45 minuten waarbinnen iedereen een onderwerp kan uit kiezen. Op het eind sluiten we af met een drink.

Nieuw zorghotel Polderwind officieel geopend.

 

Op vrijdag 25 mei 2018 werd het nieuwe zorghotel Polderwind officieel geopend in aanwezigheid van de bouwheren, het Rode Kruis, en de officiële instanties. Het hotel werdt in een schitterend natuurlandschap gebouwd, op het recreatieterrein Polderwind te Zuienkerke, met een grote waterplas van 15 ha. Het domein vormt de ideale vakantiebestemming voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, chronisch zieken en ouderen. Meer informatie vindt u op de site van het hotel:  http://www.domeinpolderwind.be/


De bouw van domein Polderwind is gestart in november 2016 en kostte ongeveer 11 milioen euro. Ook de gemeente Zuienkerke participeerde voor 50.000 euro in het domein. Tevens wordt een wandel en recreatieve fietsweg door het domein aangelegd, een item dat eerstdaags op de agenda van de gemeenteraad verschijnt.

Doorbreek het grijs en maak plaats voor groen en blauw!

 

Wist je dat één vierkante meter onverharde grond per jaar maar liefst 800 liter neerslag kan opvangen? En dat planten en bomen goed zijn voor zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid?

In het toch al dichtbevolkte Vlaanderen is ook nog eens veel open ruimte dichtgelegd met verharding die geen water door laat. Door het veranderende klimaat krijgen we echter vaker intense regenbuien te verwerken. Als dat water meteen wegspoelt, kan het wateroverlast veroorzaken op laag gelegen plekken. Tegelijk verdroogt onze bodem. Het is dus een veel beter idee om het regenwater te houden waar het valt en ervoor te zorgen dat het in de grond kan dringen.

Operatie Perforatie, een campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin met de steun van Natuurpunt, wil over heel Vlaanderen overbodige bestaande verharding opbreken en de ruimte anders in richten, met meer groen en plaats voor water. Dat is niet alleen slim omgaan met regenwater, maar ook bijdragen tot een grotere biodiversiteit en een aangenamere omgeving.

Beschik je zelf of beschikt jouw vereniging, school of bedrijf over een terrein waarop je Operatie Perforatie kan loslaten? Dien je projectvoorstel voor 31 oktober 2018 in via www.operatieperforatie.be en maak kans op budget om je plannen uit te voeren. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking die zal verdeeld worden over de beste voorstellen. Voorwaarden en een inschrijvingsformulier vind je op de website. Heb je nog vragen? Richt ze dan naar info@operatieperforatie.be.Gemeenteraad te Zuienkerke op 31 mei 2018

 

De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 31 mei 2018 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 26/04/2018.

2. Imewo : goedkeuring van agendapunten, verzoek tot verschuiven einddatum, verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 18/06/2018.

3. Zefier: goedkeuren van de agendapunten en bepalen van het mandaat van de volmachthouder voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Zefier op 28/06/2018 en aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

4. Farys : goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering TMVW ov d.d. 22/06/2018 en aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

5. Farys : goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv d.d. 20/06/2018 en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

6. IMWV : goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdrager voor de Algemene Jaarvergadering d.d. 19/06/2018.

7. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 20/06/2018.

8. Verlenen van advies aan dejaaractieplannen 2018 van de Hulpverleningszone 1 West-VIaanderen.

9. Goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het schilderen van het ontmoetingscentrum de Notelaar.

10. Aankoop van twee halteaccommodaties bij de Lijn.

11. Principiële goedkeuring van de overeenkomsten m.b.t de realisatie van een recreatieve fiets verbinding doorheen het domein Polderwind.

12. Varia

 

De Secretaris: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van Den Bossche

Orgelpunt te Houtave, Blankenberge en De Haan.

De Blazuin, het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke zorgt in 2018 voor een orgelpunt!
Liefhebbers van orgelmuziek komen beslist aan hun trekken. Alle voorstellingen zijn gratis. Meer informatie vindt u op onderstaande affiche.

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok