Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen van stal i.f.v. hoevetoerisme Brugse Steenweg 27BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Dewulf Johan


Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten


Kort omschreven gaat het over het dewulf johan - verbouwen stal i.f.v. hoevetoerisme.


De aanvraag heeft als adres(sen):

Brugse Steenweg 27, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie A, nrs 0419C, 0417D, 0416, 0349A & 0415E 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie. Hierbij kan u terecht voor meer info. 

De aanvraag ligt van 3 april 2019 tot en met 2 mei 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

GEMEENTEBELASTINGEN EN RETRIBUTIES 2019

                                 

Onderzoek de commodo et incommodoDe burgemeester deelt mede aan het publiek dat de gemeenteraad, in zitting van 27 december 2018 besloten heeft voor het dienstjaar 2019 volgende gemeentebelastingen en gemeenteretributies te heffen:AARD BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende voorheffing

1133,50

Aanvullende belasting op de personenbelasting

7%

Belasting ophalen huisvuil

- alleenstaande       € 20,00

- gezin/handelszaak     € 40,00

- 2de verblijf       € 40,00

- woning in vakantiepark   € 40,00

- kampeerplaats                   € 10,00

Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling

€ 15/strekkende meter palende aan de straat

of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index  

Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen

€ 15/strekkende meter palende aan de straat

of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index  

Dansgelegenheden

cat. A: € 250,00

cat. B:.€ 620,00

Te huur stellen van kamers

€ 40,00 /kamer

Tweede verblijven

€ 650,00/tweede verblijf

Kampeerterreinen

€ 40,00/kampeerplaats

Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen

€ 75,00

Retributie op ophalen van snoeiafval

€ 15,00/beurt

Retributie op ophalen van grof huisvuil

€ 25,00/beurt

Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

€ 5 per ophaalbeurt voor een container van 240 liter

€ 7 per ophaalbeurt voor een container van 360 liter

Retributie gebruik hakselaar

€ 25 voor het 1ste kwartier en alle volgende kwartieren € 10

Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

€   0,05/bladzijde vanaf 20 kopies

Retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie.

€ 25,00/aanvraag

Retributie omgevingsvergunningsaanvragen

50 € per aanvraag  

Retributie deelname activiteiten van speelpleinwerking, sportdienst en jeugddienst

Speelpleinwerking

Dagactiviteit : 2,00 € tot 7,00 € per dag

Daguitstappen : 1,00 € tot 20,00 € per dag

Meerdaagse activiteit : 5,00 € tot 50 €

Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst :

Dagactiviteit : 1,00 € tot 30,00 c

Meerdaagse activiteit van 2,50 € tot 75 €Retributie huisvuilzakken

Rol bruine huisvuilzakken 75 liter 20 €

Rol bruine huisvuilzakken 40 liter 12 €

Rol groene bedrijfsafvalzakken 20 €

Rol pmd zakken 5 €

   Het dossier, met alle inlichtingen betreffende het ontwerp, ligt van heden af en alle werkdagen van 9 tot 12 uur in de voormiddag op het gemeentehuis ter inzage.

Mogelijke bezwaren moeten aan het College voorgelegd worden, hetzij schriftelijk voor 31 januari 2019 aanstaande, hetzij mondeling op laatst gemelde datum.


Op bevel:

De algemeen directeur                                                     De burgemeester   

F. Goethals                                                                         A. De Vlieghe

 

 

Publicatiedatum : 15 januari 2019Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping gelegen Hoeksam 23.
Volgende aanvrager(s)Dumarey KathleenHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over het “plaatsen van een overkapping”.De aanvraag heeft als adres(sen):Hoeksam 23, 8377 Nieuwmunster (Zuienkerke),

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie A, nr 0439 CDe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 13 september 2018 tot en met 12 oktober 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning windpark Zuienkerke/BruggeBEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)NV ELICIO; de heer Goderis Peter; de heer Bruynooghe NicolasHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenKort omschreven gaat het over het windpark zuienkerke/brugge.De aanvraag heeft als adres(sen):

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie D, nr 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0598A & 0599ADe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 7 december 2018 tot en met 5 januari 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning voor Moerdreve 1BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Taveirne Ronny – Wybo FrancineHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over afbraak en heroprichten bijgebouwen met aanhorigheden - herschikken verhardingen - gedeeltelijke regularisatie.De aanvraag heeft als adres(sen):/,

Kadastraal bekend: Afdeling 3 (MEETKERKE) , sectie C, nr 0323 BDe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 8 maart 2018 tot en met 7 april 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok