Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfswoning Blankenbergse Dijk Noord 19BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Van Belleghem Kevin – Dewulf LienHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over “bouw bedrijfswoning”.De aanvraag heeft als adres(sen):Blankenbergse Dijk Noord 19, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie B, nr 0002 A, 0001 B & 0027 EDe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 7 juni 2019 tot en met 6 juli 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan "Nieuwmunster"

Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Brugge

Gemeente ZuienkerkeOpenbaar onderzoek Gemeentelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan “Nieuwmunster”De gemeenteraad van 23/05/2019 stelde het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan “Nieuwmunster” voorlopig vast.

Zoals de procedure dit voorschrijft, wordt dit ontwerp RUP gedurende 60 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek start op 11/06/2019 tot en met 10/08/2019.

Het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis van Zuienkerke tijdens de openingsuren.

De bezwaren en opmerkingen worden uiterlijk op 10/08/2019, bij aangetekende brief bezorgd aan de GECORO, p.a. Kerkstraat 17 te 8377 Zuienkerke.

De Algemeen Directeur                                                                                             De Burgemeester

F. Goethals                                                                                                      A. De Vlieghe

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor een kleine windmolen in de Oosternieuwweg Noord 13BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Brusselle DennisHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over “Aanvraag kleine windmolen Brusselle”.De aanvraag heeft als adres(sen):

Nabij Oosternieuwweg Noord 13,

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie B, nr 0224 ADe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 20 mei 2019 tot en met 18 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor het verbouwen handelspand naar kantoor gelegen Blankenbergse Steenweg 10BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA Zenit19 – Uvin Johan – Uvin LaurenceHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over het verbouwen handelspand naar kantoor.De aanvraag heeft als adres(sen):

Blankenbergse Steenweg 10, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 2 (ZUIENKERKE) , sectie C, nr 0459 M2 & 0459 N2De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 23 mei 2019 tot en met 21 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

GEMEENTEBELASTINGEN EN RETRIBUTIES 2019

                                 

Onderzoek de commodo et incommodoDe burgemeester deelt mede aan het publiek dat de gemeenteraad, in zitting van 27 december 2018 besloten heeft voor het dienstjaar 2019 volgende gemeentebelastingen en gemeenteretributies te heffen:AARD BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende voorheffing

1133,50

Aanvullende belasting op de personenbelasting

7%

Belasting ophalen huisvuil

- alleenstaande       € 20,00

- gezin/handelszaak     € 40,00

- 2de verblijf       € 40,00

- woning in vakantiepark   € 40,00

- kampeerplaats                   € 10,00

Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling

€ 15/strekkende meter palende aan de straat

of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index  

Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen

€ 15/strekkende meter palende aan de straat

of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index  

Dansgelegenheden

cat. A: € 250,00

cat. B:.€ 620,00

Te huur stellen van kamers

€ 40,00 /kamer

Tweede verblijven

€ 650,00/tweede verblijf

Kampeerterreinen

€ 40,00/kampeerplaats

Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen

€ 75,00

Retributie op ophalen van snoeiafval

€ 15,00/beurt

Retributie op ophalen van grof huisvuil

€ 25,00/beurt

Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

€ 5 per ophaalbeurt voor een container van 240 liter

€ 7 per ophaalbeurt voor een container van 360 liter

Retributie gebruik hakselaar

€ 25 voor het 1ste kwartier en alle volgende kwartieren € 10

Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

€   0,05/bladzijde vanaf 20 kopies

Retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie.

€ 25,00/aanvraag

Retributie omgevingsvergunningsaanvragen

50 € per aanvraag  

Retributie deelname activiteiten van speelpleinwerking, sportdienst en jeugddienst

Speelpleinwerking

Dagactiviteit : 2,00 € tot 7,00 € per dag

Daguitstappen : 1,00 € tot 20,00 € per dag

Meerdaagse activiteit : 5,00 € tot 50 €

Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst :

Dagactiviteit : 1,00 € tot 30,00 c

Meerdaagse activiteit van 2,50 € tot 75 €Retributie huisvuilzakken

Rol bruine huisvuilzakken 75 liter 20 €

Rol bruine huisvuilzakken 40 liter 12 €

Rol groene bedrijfsafvalzakken 20 €

Rol pmd zakken 5 €

   Het dossier, met alle inlichtingen betreffende het ontwerp, ligt van heden af en alle werkdagen van 9 tot 12 uur in de voormiddag op het gemeentehuis ter inzage.

Mogelijke bezwaren moeten aan het College voorgelegd worden, hetzij schriftelijk voor 31 januari 2019 aanstaande, hetzij mondeling op laatst gemelde datum.


Op bevel:

De algemeen directeur                                                     De burgemeester   

F. Goethals                                                                         A. De Vlieghe

 

 

Publicatiedatum : 15 januari 2019Pagina 1 van 2

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok