protective mask 5242271 640

 

In bijlage hieronder vindt u het politiebesluit van 2 oktober 2020 van de gouverneur van West-Vlaanderen in verband met de plicht tot het dragen en bij zich hebben van een mondmasker.

 

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheld In het licht van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus Covid-19, Is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Viaanderen ten allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie.


Voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar is het te allen tijde verplicht een mondneusmasker of elk ander alternatlef in stof te dragen op volgende plaatsen op het
grondgebied van de provincle West-Vlaanderen:

- In alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, etc.), ‘met ultzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de
veiligheidsafstand van 1,5 meter en de andere algemene regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels);

- op alle markten (brocante , jaarmarkten, rommelmarkten...);

- op kermissen en evenementen;

- in de recyclageparken;

- als toeschouwer van een sportactivitelt (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen,tornoolen,...);

- op alle begraafplaatsen, 1 week voor en 1 week na Allerheiligen (van 24 oktober 0u00 tot en met 8 november 24u00).