coronavirus 4945416 640

 

UPDATE 1 DECEMBER 2020

Begin- en einddatum
> De bijkomende maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf dinsdag 1 december 2020, tot dan blijven de huidige maatregelen van kracht. Deze kan je hier vinden per sector.
> De maatregelen gelden tot en met vrijdag 15 januari 2021. 

 

Sociale contacten

> Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
> Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.

 

Kerstperiode

> Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn.
> Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
> De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod.
> Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Daarnaast is het ook verboden om geluids- en carbuurkannonen te gebruiken.

 

Avondklok

Er geldt een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00 en 5.00 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

 

Begrafenissen, huwelijken en erediensten

> Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
> Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
> Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.

 

Horeca en toerisme 

> Cafés en restaurants blijven gesloten. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur.

> De vakantieparken en campings blijven gesloten.

> Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.

 

Winkelen

> Niet-essentiële winkels mogen terug open onder strikte voorwaarden:
       o Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18                jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
       o Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.

> Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00 uur.

> Wekelijkse markten mogen blijven doorgaan maar rommelmarkten, kerstmarkten en dergelijke blijven verboden.

 

Bedrijven

> Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers en barbiers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons, tatoeage- en piercingsalons) blijven gesloten.
> Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.

 

Telewerk

Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.

Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 'tijdelijke werkloosheid Covid-19' aanvragen.

 

Zorg

Bezoek aan een woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.

 

Sport

> Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later).

> Indoor sporten is verboden, behalve voor

       o sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor            kinderen tot 13 jaar
       o de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar) kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor de              lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar).

> Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien u outdoor sport:

        o met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag             u sporten zonder afstand te houden

        o of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5

> Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden

> Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister

>Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

> Fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen

> Zwembaden, met uitsluiting van recreatieve onderdelen en van de subtropische zwembaden mogen terug open.

> Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en LO-lessen

> Sportkantines blijven gesloten

 

Jeugdwerk

> Alle activiteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar worden stopgezet. Activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn wel nog mogelijk.

> Alle overnachtingen (kampen met overnachtingen in de herfstvakantie) gaan niet meer door.

> Spelen op skateparken en lokale sportpleintjes is mogelijk, zonder fysiek contact en altijd onder toezicht van een volwassenen.

> Speeltuinen en sportterreinen buiten blijven open maar zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. Op grote speeltuinen mogen maximaal 20 kinderen tegelijk spelen. Volwassenen moeten afstand houden.

 

Cultuur, media en vrijetijd

> Alle cultuurhuizen (concertzalen, theaters) blijven gesloten.

> Musea mogen terug open.

> Recreatieve indooractiviteiten worden stopgezet. Bioscopen, casino's en gokkantoren, bowlings, indoorspeeltuinen, klimzalen, trampolineparken, ... moeten sluiten.

> Pretparken, dierentuinen en -parken blijven gesloten.

> Alle evenementen worden geschrapt.

> Bibliotheken, spelotheken en mediatheken blijven open. De bibliotheek van Zuienkerke blijft nog even gesloten. Het is nog steeds mogelijk om boeken te bestellen via de afhaalservice: Bibliotheek.Zuienkerke@blankenberge.be. De boeken zullen dan klaarliggen aan de balie van het onthaal in het gemeentehuis. Ontleende boeken kunnen binnengebracht worden in de rode kist in het gemeentehuis.

 

Onderwijs

> In het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) en de eerste graad van het secundaire onderwijs wordt er 100% contactonderwijs gegeven.
> In het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs.
> Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
    - Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
    - Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
    - Er is slechts één uitzondering op deze regel: in de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde,          tandheelkunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen) blijven practica, vaardigheidstraining en          stages mogelijk.
> In het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie wordt afstandsonderwijs gegeven.

 

Openbaar vervoer

Elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

 

Reizen

> De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

> Voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zal strenger gecontroleerd worden op:

    o het invullen van het Passenger Locator Form
    o het naleven van de verplichte quarantaine

 

Extra maatregelen voor de provincie West-Vlaanderen

> Mondmasker altijd mee, sinds 3 oktober 2020 is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Vlaanderen ten allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie.

> Het afstelen van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen allerhande is zowel op privaat als publiek domein verboden vanaf donderdag 19 november 2020 om 00.00 uur tot en met zondag 17 januari 2021 om 24.00 uur.

> Kerstmarkten, winterdorpen en outdoor schaatsbanen worden op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen verboden tot en met 3 januari 2021.

> Huis-aan-huis bezoeken in het kader van bijvoorbeeld Sint-Maartens, Sinterklaas, Halloween, kerstman, etc. zijn verboden.

> Huis-aan-huis verkopen zoals bijvoorbeeld kalenderverkopen, stofzuigers, etc., zijn verboden.

> Leveringen aan huis kunnen enkel gebeuren door professionele leveringsdiensten die aan huis leveren.

> Afhalingen van voedsel en drank (take-away) zijn enkel toegelaten bij officiële afhaalpunten, horecazaken, voedingswinkels en traiteurs.