coronavirus 4945416 640

 

UPDATE 10 MEI 2021

De druk op de zorg blijft hoog, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg. De federale coronamaatregelen blijven dan ook aangehouden en dit tot en met 30 juni 2021.

Meer info over de maatregelen per sector kan je hier vinden.


SOCIALE CONTACTEN

Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben. 1,5 meter afstand is dan niet nodig
Nodig je iemand uit bij je thuis ?
Je mag 2 personen op hetzelfde moment ontvangen. Dit moeten twee personen zijn die samenwonen.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Je moet 1,5 meter afstand houden, behalve van de persoon met wie je dicht contact hebt.
Spreek je buiten af? Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

 

AVONDKLOK

Tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens mag je met maximum 3 personen op straat zijn.

Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
Je mag op straat lopen met de personen met wie je samenwoont. Dit mogen meer dan 3 personen zijn. Dit is een uitzondering.

 

RELIGIEUZE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE ACTIVITEITEN

Maatregelen in de gebouwen en bij de uitoefening van de eredienst
Een maximum van 15 personen – kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld – mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen een gebouw:
- de burgerlijke huwelijken;
- de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele          dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
- de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele          dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
- het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele    morele dienstverlening.

 

Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol:
- de burgerlijke huwelijken;
- de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele          dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
- de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele          dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

 

Begrafenissen, crematies en asverstrooiingen zijn toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en de verplichting om een mondmasker te dragen. Tijdens de viering of plechtigheid mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn (max. 1 persoon per 10 m²). Een bijeenkomst in een zaal na de uitvaart (koffietafel of receptie) is niet toegestaan.

Begraafplaatsen blijven toegankelijk mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging werd aangepast zodat het gedurende een periode van civiele noodsituatie rond de volksgezondheid mogelijk is om het verplichte tweede advies van de arts in geval van crematie weg te laten.

 

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-religieuze-en-levensbeschouwelijke-activiteiten-update

 

HORECA EN TOERISME

De terrassen van cafés en restaurants zijn open van 8 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds openen onder strikte voorwaarden. Afhalen van maaltijden en (alcoholische) dranken is mogelijk tot 22 uur.

Je mag met maximum 3 andere personen (vier in totaal) aan tafel zitten. Of met de mensen met wie je samenwoont.
Je moet aan tafel blijven zitten. Je moet geen mondmasker dragen.
Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te betalen? Draag wel een mondmasker

Vakantieparken, bungalowparken en campings zijn open. 

Hotels en B&B’s zijn open, maar het restaurant en de bar zijn gesloten (maaltijden enkel op de kamer). Sinds 8 mei mogen zij hun terras opnieuw openen.

Een huis huren dat niet in een vakantiepark ligt, is mogelijk. U mag wel enkel met uw bubbel daarnaar toe.

 

WINKELEN

Winkels zijn open.
- Je mag met maximum één extra persoon winkelen. Dit moet een persoon zijn waarmee je samenwoont.
- Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
- Je mag maximum 30 minuten winkelen.
- Draag een mondmasker. Het is verplicht.

Markten zijn toegestaan. Ook professionele brocante- en rommelmarkten mogen buiten plaatsvinden.
De nachtwinkel is open tot 22:00 ‘s avonds.

 

BEDRIJVEN

Kappers en andere niet-medische contactberoepen kunnen hun activiteiten terug hervatten.

Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.

 

TELEWERK

Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.

Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 'tijdelijke werkloosheid Covid-19' aanvragen.

 

ZORG

Bezoek aan een woonzorgcentrum kan nog.
2 knuffelcontacten (deze 2 contacten mogen om de 2 weken wisselen). Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. Bezoek op de kamer wordt de uitzondering, wanneer het niet anders kan.

Vanaf 8 mei mogen deze knuffelcontacten op bezoek op de kamer.

 

SPORT

Georganiseerde activiteiten
Een georganiseerde activiteit is een activiteit georganiseerd door een vereniging of een club die doorgaat in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter. De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen.

Sinds 8 mei kunnen georganiseerde activiteiten buiten of in een zwembad doorgaan voor alle leeftijden (ook sporten met contact zijn mogelijk, voor zover dit nodig is door de aard van de sport). De groep mag maximum 25 personen bedragen (exclusief begeleiders).

De activiteiten vinden plaats zonder overnachting. Voor kinderen tot en met 12 jaar mogen deze activiteiten ook binnen plaatsvinden, voor groepen met maximum 10 personen (begeleiders niet inbegrepen).

Evenementen zijn mogelijk met een publiek van maximum 50 personen indien het evenement buiten doorgaat.

 

Niet-georganiseerde activiteiten
Bij niet-georganiseerde samenscholingen (bijeenkomsten in de privé-sfeer) buiten (ook in eigen tuin/terras) mag u sinds maandag 26 april 2021 samen komen met 10 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). U moet wel de sociale afstand van 1,5 meter behouden. Er is geen limiet op het aantal kinderen tot en met 12 jaar dat aanwezig mag zijn. Een eventuele (privé-)trainer/coach maakt deel uit van deze groep van 10 personen ouder dan 12 jaar.

 

Sportcentra en zwembaden
Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven.

Sportclubs, wellnesscentra en fitnesscentra zijn gesloten.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve in zwembaden.

Bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.

Sportkantines blijven gesloten.

Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot en met 12 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

Professionele sporten en topsport zijn mogelijk met toestemming van de bevoegde minister.


Wandelen in parken, natuurdomeinen en tuinen
Dierenparken zijn open. Bezoekers worden enkel in het buitengedeelte van de parken toegelaten.

Buitenspeeltuinen zijn open

De meeste parken en natuurdomeinen zijn open. Volg wel de richtlijnen voor bos- en natuurwandelingen((opent in nieuw venster)). Ook begraafplaatsen blijven toegankelijk, op voorwaarde dat er voldoende afstand bewaard kan worden.

Skateparken, lokale sportpleintjes en buitenspeeltuinen zijn open. Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Die kunt u nakijken op de website van uw provincie of gemeente.

Pretparken zijn open.


Veilig wandelen en zwemmen aan de kust
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er beperkende maatregelen van kracht. Op dekust.be kunt u per kustgemeente de maatregelen opzoeken.

Veilig zwemmen in de zee vereist toezicht door gediplomeerde redders. Wilt u veilig zwemmen, ga dan naar plaatsen waar de reddersposten open zijn.

 

JEUGDWERK

- Groepen van alle leeftijden mogen opnieuw samen komen met 25 personen exclusief begeleiding.
- Voor 13 t.e.m. 18 jarigen en 18+ is dit verplicht buiten.
- Voor kinderen t.e.m. 12 jaar is dit met de voorkeur buiten en met max. 10 wanneer ze binnen gaan.
- Sterke aanbeveling om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen.
- De jeugdkampen kunnen deze zomer doorgaan onder voorwaarden. Het gaat om kampbubbels van 50              personen, exclusief begeleiders. Ook overnachtingen worden toegelaten.

 

Spelen op skateparken en lokale sportpleintjes is mogelijk, zonder fysiek contact en altijd onder toezicht van een volwassenen.

 

Speeltuinen en sportterreinen buiten blijven open maar zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. Op grote speeltuinen mogen maximaal 20 kinderen tegelijk spelen. Volwassenen moeten afstand houden.

 

CULTUUR, MEDIA EN VRIJETIJD

- Bibliotheken en musea zijn open.
- Alle cultuurhuizen zijn gesloten. Testevenementen kunnen binnen tot maximaal 50 personen plaatsvinden na      goedkeuring van de burgemeester, de politie en de bevoegde ministers.
- Culturele voorstellingen en evenementen in openlucht zijn toegelaten met maximaal 50 personen.

- Recreatieve indooractiviteiten worden stopgezet. Bioscopen, casino's en gokkantoren, bowlings,                          indoorspeeltuinen, klimzalen, trampolineparken, ... blijven gesloten.

- Pretparken zijn open.
- Dierentuinen zijn open. Bezoekers worden enkel in het buitengedeelte van de parken toegelaten.

 

ONDERWIJS

In het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) wordt er 100% contactonderwijs gegeven.


In de 1ste graad van het secundair onderwijs en het stelsel ‘leren en werken’ wordt er 100% contactonderwijs gegeven. In de 2de en 3de graad wordt er 50% contactonderwijs gegeven.


In het hoger onderwijs is maximaal 20% contactonderwijs toegelaten. In de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen) blijven practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk.

De centra voor volwassenenonderwijs moeten de capaciteit voor het contactonderwijs verminderen tot 25%. De centra voor basiseducatie moeten de capaciteit voor het contactonderwijs verminderen tot 50%. De klasgroep wordt beperkt tot 10 cursisten en de leerkracht. De centra bepalen zelf voor welke cursussen zij overschakelen naar afstandsonderwijs en voor welke cursussen zij de cursisten nog naar het centrum laten komen.

 

Vanaf maandag 10 mei kunnen alle leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs weer 100% contactonderwijs volgen. Scholen kiezen zelf of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs na risicoanalyse van de preventieadviseur.

Vanaf 1 juni zijn meerdaagse binnenlandse uitstappen toegestaan. Deze vinden bij voorkeur zo laat mogelijk plaats.

 

OPENBAAR VERVOER

Elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

Op het openbaar vervoer is een mondmasker verplicht.

Bij De Lijn (bus, tram, metro) gelden verschillende coronamaatregelen en een aangepaste dienstregeling van De Lijn.

Informatie over de coronamaatregelen op de trein vindt u op nmbs.be.

 

REIZEN

Om te reizen, moet je deze maatregelen respecteren:

Verbleef je langer dan 48u in het buitenland of keer je terug met het vliegtuig of de boot of keer terug je met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België? Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48uur voor je aankomst in België in.

Op basis van je antwoorden, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact.
Krijg je een sms ? Je bent een hoog risicocontact. Je moet in quarantaine. Laat je testen op dag 1 en op dag 7 van je quarantaine. Je ontvangt hiervoor een code per sms. Deze quarantaine en test zijn verplicht. Je riskeert een boete van minimum €250 als je dit niet respecteert.

Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine en je moet je niet laten testen.


Reis je vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika of India? Ga in quarantaine. Laat je testen op dag 1 en op dag 7 van je quarantaine. Je ontvangt hiervoor een sms. Deze quarantaine en testen zijn verplicht. Je riskeert een boete van minimum €250 als je dit niet respecteert.

Info omtrent professionele reizen en verderr info inzake reizen kan je hier vinden. 

Controleer steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land waarnaar je op reis gaat via https://diplomatie.belgium.be/nl.


 

EXTRA MAATREGELEN VOOR DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

- Mondmasker altijd mee, sinds 3 oktober 2020 is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Vlaanderen ten allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie.