eenden 011

 

Op 13 november 2020 werd er hoogpathogene vogelgriep gevonden bij enkele wilde vogels in de provincie West-Vlaanderen, net zoals in onze buurlanden. Op 26 november 2020 werd ook een pluimveebedrijf in Menen getroffen door vogelgriep, van het type H5N5. Hiermee werd officieel een eerste besmettingshaard op een professioneel pluimveebedrijf vastgesteld op het grondgebied van West-Vlaanderen.

 

De vogelgriep is voor de mens ongevaarlijk, maar alle soorten pluimvee en vogels zijn er erg gevoelig voor. Zowel bij wilde vogels als bij gehouden pluimvee zorgt de ziekte voor heel wat sterfte. Het virus wordt heel gemakkelijk overgedragen tussen vogels onderling, maar ook via indirect contact (vb. mest op schoeisel…).

 

Pluimveehouders nemen heel wat strenge preventiemaatregelen om te vermijden dat het virus in de stallen komt. De economische schade door een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf is immers zeer groot, ook voor de gehele pluimveesector.

 

Particuliere houders van pluimvee of vogels zijn daarom, net als professionele houders, verplicht om hun dieren op te hokken of af te schermen zodat elk contact met wilde vogels vermeden wordt.

 

In de praktijk betekent dit dat pluimvee en vogels ofwel worden opgehokt in een stal, ofwel buiten worden gehouden onder een net waar wilde vogels niet door kunnen. Daarnaast is het verboden om pluimvee te drenken met oppervlaktewater of regenwater dat toegankelijk is voor wilde vogels.

 

Gezien er nog veel virus circuleert bij wilde vogels is het belangrijk dat particuliere houders van pluimvee hun vogels blijven afschermen tegen contact met wilde vogels. 

 

De maatregelen voor het ganse Belgische grondgebied vindt u terug op onderstaande link van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen):

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20201126_mesures_NCD_IA_v1e_NL.pdf