165486885 5930406853651709 2308675857440671029 n

 

Beste ouder(s),

 

Omdat de besmettingen sterk stijgen, werd de pauzeknop op 19/03 ingedrukt voor het jeugdwerk, waaronder ook de speelpleinwerking. Het overlegcomité besliste dat georganiseerd vrije tijdsaanbod, voor kinderen tot en met 12 jaar, in groepen van max. 10 kinderen mag plaats vinden. Dit is een stuk minder dan we hadden voorzien. De inschrijvingen voor de paasvakantie liepen al vlot binnen, gezien we voordien mochten werken met bubbels van 25 kinderen.

 

Volgens de speelpleinvisie van de Ploeters kunnen we bubbels van 10 kinderen niet zien als speelpleinwerking. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om over te stappen naar noodopvang in plaats van speelpleinwerking. Dit op 1 locatie in het sportcentrum van Meetkerke, met verschillende bubbels indien nodig.

 

We benadrukken dat deze noodopvang enkel is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en voor kinderen van ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken, waaronder prioritair de ouders die in de essentiële sectoren werken en ouders die absoluut niet kunnen thuiswerken. Dit in de eerste plaats voor inwoners en kinderen met een band (kinderen die schoollopen in Zuienkerke).

 

De kinderen worden ingedeeld in weekbubbels van maximaal 10 kinderen. Wanneer er na de indeling in bubbels nog plaatsen vrij zijn kunnen deze opengesteld worden voor:

- kinderen van ouders waarvan thuiswerk niet evident is omwille van de leeftijd van de kinderen

- kinderen die nood hebben aan opvang en geen inwoner zijn.

 

Op deze manier proberen we de organisatie van de noodopvang haalbaar te maken en proberen we onze verantwoordelijkheid mee op te nemen in het bestrijden van de corona-epidemie.

 

Indien u, ondanks de verstrengde maatregelen, beroep wilt doen op de noodopvang dan vragen wij om een mailtje te sturen naar vrijetijd@zuienkerke.be vóór maandag 29 maart. Na 29 maart zullen niet-bevestigde inschrijvingen in i-school geannuleerd worden.

 

We roepen op om kinderen met symptomen van het coronavirus niet naar de opvang te brengen. De belangrijkste symptomen zijn: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn en diarree.

 

Hopelijk kunnen we samen snel het virus verslaan.