schoolbus

 

 

Een buschauffeur schoolvervoer en stockbeheer in contractueel verband (30,4 uren per week).

 

Als buschauffeur zult u instaan voor het dagelijks schoolvervoer van de leerlingen van en naar school. Tevens staat u in voor het vervoer van de leerlingen voor de zwemlessen en n.a.v. buitenschoolse activiteiten.

U staat in voor het stockbeheer van de dranken en het uitleenmateriaal in twee gemeentelijke zalen.

Aanwervingsvoorwaarden :

  • geen diplomavoorwaarden.
  • houder zijn van een rijbewijs categorie D en het attest vakbekwaamheid behalen.
  • geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.
  • medische geschiktheid.

Wedde + extralegale voordelen

  • de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal D1-D3 (voor 4/5 tewerkstelling min. 1.543,69 – max. 2.402,58 bruto per maand).
  • het gemeentebestuur biedt extralegale voordelen : gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (€ 8), tweede pensioenpijler, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Je sollicitatiebrief bezorg je samen met :

-          een curriculum vitae

-          een recent uittreksel van het strafregister (model 2)

-          een kopie van het rijbewijs

-          een kopie van eventuele getuigschriften of diploma’s

aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via

e-mail aan franky.goethals@zuienkerke.be uiterlijk tegen 27 juni 2021.

Meer inlichtingen of functiebeschrijving kunnen bekomen worden bij de algemeen directeur (tel. 050/43.20.50) of via e-mail franky.goethals@zuienkerke.be .

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar, en kan met 1 jaar verlengd worden.