man 597178 640

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zuienkerke werft aan

 

Een tijdelijke voltijdse administratief medewerker (C1) voor dienst Omgeving en de Technische dienst in contractueel verband.

Als administratief medewerker staat u in voor de administratieve ondersteuning van de dienst Omgeving (halftijds) en de Technische dienst (halftijds) van de gemeente Zuienkerke.

 

Aanwervingsvoorwaarden :

  • houder zijn van het diploma 3e graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO) of daarmee gelijkgesteld
  • houder van een rijbewijs categorie B
  • geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure
  • relevante werkervaring strekt tot aanbeveling

Selectiecriteria:

  • u dient in het bijzonder over administratieve en PC-vaardigheden te beschikken
  • affiniteit met technische aangelegenheden
  • organisatorisch ingesteld

Wedde :

  • de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal C1
  • De minimum bruto geïndexeerde maandwedde in C1 niveau bedraagt 1.965,88 euro en maximum 3.184,58 euro.

Het gemeentebestuur biedt extralegale voordelen zoals :

  • maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer

De kandidatuurstellingen gebeuren aan de hand van een door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld CV-formulier en dient ten laatste op 22 augustus 2021 toe te komen in het gemeentesecretariaat t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of per e-mail te versturen naar personeelsdienst@zuienkerke.be

De functiebeschrijving, CV-formulier en verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de  personeelsdienst (tel. 050/43.20.50), via e-mail personeelsdienst@zuienkerke.be en via volgende link naar de VDAB website :

 

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/62822632/administratief-medewerker-dienst-omgeving-en-technische-dienst?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard

 

Aan de kandidaat die geschikt wordt bevonden zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd.