perceel Meetkerkestraat
 
 

Het OCMW van Zuienkerke gaat over tot de verpachting van een perceel bouwland gelegen in de Meetkerkestraat en kadastraal gekend als ZUIENKERKE 1ste Afdeling, Sectie D nr 144 A, met een oppervlakte van 23 a 29 ca.

De verpachting gebeurt op grond van een openbare aanbesteding.

 

Het aanbod moet onder gesloten omslag en bij aangetekende en ondertekende brief ingediend worden. De aangeboden prijs moet in cijfers en voluit in letters geschreven worden.

Het aanbod moet uiterlijk op 31 maart 2022 aangetekend verstuurd zijn, de poststempel op de omslag geldt als bewijs hiervan.

De omslag moet als adres vermelden: OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke

Boven dit adres moet nog op de omslag vermeld worden ‘aanbod voor verpachting’

 

De aanbiedingen worden op 4 april om 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, in openbare zitting geopend en voorgelezen

 

Onregelmatige aanbiedingen worden als niet ontvankelijk beschouwd

 

De maximum pachtprijs in toepassing van de wet tot beperking van de pachtprijzen wordt als volgt vastgesteld: Kadastraal inkomen: 17 x pachtprijscoëfficiënt: 4,77 = 81,09 euro

De minimum pachtprijs is idem van de maximum pachtprijs.

 

Het dossier met alle nuttige inlichtingen en pachtvoorwaarden vindt u hier: Aanbestedingsvoorwaarden