chickens 2522623 640 cc571

 

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft.

Gezien deze nieuwe epidemiologische situatie wil de gemeente alle inwoners informeren over de acties en maatregelen die genomen moeten worden met betrekking tot de wilde vogels.

Meld vogelsterfte op gratis influenzalijn van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) op 0800/99777 en eveneens aan de eigenaar of grondbeheerder.

Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of -beheerder verwijdert de resterende kadavers.

Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen.

 

Hou zeker ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Meer informatie over vogelgriep vind je terug op: