Kennisgevingsnota Plan-MER 0272 - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Strategisch Plan 2023-2027

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. Meer bepaald:

  • Concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiĆ«le steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.
  • Werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd
  • Is Team Mer van oordeel dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.

Hier kunt u de finale versie van het Strategische MER raadplegen:

 Strategische MER.pdf

Hier kunt u de goedkeuring van het plan-MER (PLMER-272) raadplegen:

 Goedkeuring plan-MER (PLMER-272).pdf

De nodige opvolging van de milieu-impact dient te gebeuren wanneer het GLB Strategisch Plan effectief in werking is