logo konVIB 8698fprovincie w vl 10a8c

 

Geachte

 

De Vlaamse overheid schroeft zijn inspanningen terug m.b.t. de bestrijding van de Aziatische hoornaar (met name de gebiedsdekkende financiering van de verdelging van nesten). Deze exoot verorbert vliegende insecten en zorgt op die manier voor problemen m.b.t. de honingbij, biodiversiteit, landbouw (bestuiving, schade aan fruit), maar ook m.b.t. de veiligheid van burgers (steken!). De imkerij trekt aan de alarmbel. Samen met de imkers hoopt het provinciebestuur de bestrijding van de Aziatische hoornaar op een peil te kunnen houden, zodat grote problemen vermeden zouden kunnen worden.

Er zijn een aantal belangrijk uitdagingen!

De algemene waakzaamheid rond de Aziatische hoornaar moet verder omhoog!

Iedereen met een hart voor insecten/natuur moet nuttig mee waakzaam kunnen zijn.

We moeten niet enkel individuele hoornaars vinden, we moeten vooral hun nesten vinden!

We moeten gevonden nesten ook kunnen bestrijden.

Deze oproep gaat in op de tweede en de derde doelstelling.

Nesten vinden

We willen in West-Vlaanderen het aantal actieve 'vespawatchers' (naam van een informeel vrijwilligerscollectief van mensen die bekwaam zijn in het vinden van nesten van Aziatische hoornaar) opkrikken. Er zijn verschillende methoden om nesten te vinden! Er is de lokpotmethode, er is de verhuislokpotmethode en als dat allemaal niet lukt, is er - als finale optie - ook een methode waarbij dieren gezenderd kunnen worden (hoornaars worden voorzien van een miniatuur zender, en kunnen zo gevolgd worden tot aan hun nest).

Misschien wil jij ook zo'n 'vespawatcher' worden?

Je hebt een hart voor natuur en voor insecten?

Je ziet samen met ons de bedreiging die uitgaat van de Aziatische hoornaar?

In de periode van juni tot en met oktober (soms nog wat langer) zie je het mogelijk om hierin meerdere dagen tijd te investeren?

Vespawatchers vervullen een sleutelfunctie

Ze krijgen de waarnemingen van individuele hoornaars.

Op locaties waar het vermoeden van nesten zeer groot is, komen ze ter plaatse om de nesten op te sporen.

Ze zorgen dat nà hen de verdelgers hun werk kunnen doen.

Om het plan te laten slagen hebben we voldoende vespawatchers nodig, liefst ook in een mooie regionale spreiding.

De opleiding ervan zal gebeuren door Marc Struye, zelf imker, én ook ontwikkelaar van de zendertechniek om nesten te vinden.

Het wordt een opleiding van één volledige dag, die gratis is. Ook voor bestaande vespawatchers is de opleiding nuttig, bijvoorbeeld om de zendertechniek bij te leren.

Nesten verdelgen

Eenmaal nesten gevonden zijn, is er ook de taak om deze te verdelgen. Er zijn enerzijds de meestal makkelijker bereikbare - embryonale nesten en primaire nesten (die kleiner zijn). Er zijn daarnaast vanaf de zomer ook de secundaire nesten. Deze zijn véél groter (met een kolonie op volle sterkte) en zijn dikwijls hoog in bomen te vinden.

Verdelgen is een gespecialiseerde bezigheid met een aantal voorschriften op het vlak van persoonlijke beschermingsmiddelen en methoden. Heel gespecialiseerd is de verdelging van nesten hoog in de boom (gebruik van telescopische hulpmiddelen), Een verdelger is geen vrijwilliger, maar voert zijn werk uit tegen betaling,

Ook de beschikbare pool van verdelgers is actueel eerder klein en hopen wij uit te breiden. Met dit schrijven zoeken wij dus ook mensen die evt. voor zichzelf een rol als verdelger zien.

Geïnteresseerd?

Laat dan je naam en je gegevens achter via volgende link : https://www.west-vlaanderen.be/opleiding_vespawatcher.

Het formulier biedt de mogelijkheid om de opties 'vespawatcher' of 'verdelger' aan te klikken.

Opgepast, het is op dit moment nog geen uitgemaakte zaak dat de opleidingen ook effectief zullen plaatsvinden. Een aantal dingen zullen die keuze bepalen.

  1. De bereidheid van onze West-Vlaamse steden/gemeenten om mee te werken aan het opzet.
  2. Het aantal reacties op deze oproep zélf .

We hopen voldoende reactie te krijgen op deze oproep!