DEFINITIEF ONTEIGENINGSBESLUIT – ONTEIGENING IN HET KADER VAN SOCIALE WONINGBOUW

RUP MEETKERKESTRAAT – GEMEENTE ZUIENKERKE

 

De Raad van Bestuur van Zetus bv in zitting van 25/09/2023 keurde het definitief onteigeningsbesluit – onteigening van landbouwgrond met totale kadastrale oppervlakte van 7.512m² in het kader van sociale woningbouw, horende bij het RUP Meetkerkestraat goed. Het betreft de onteigening van percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie D, nr. 67B3, 53B, 106A, 104A, 100M.

Zoals de procedure dit voorschrijft, wordt dit definitief onteigeningsbesluit en bijlagen via beveiligde zending kenbaar gemaakt aan de te onteigenen partijen en zal dit raadpleegbaar zijn op de website van de gemeente Zuienkerke en  van Zetus.

U vindt alle documenten ook via volgende linken: