BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BV Savels-VDB; de heer Van den Broucke Jonas;

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over “bouwen van 8 geschakelde woningen”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Blankenbergse Steenweg 76, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE), sectie B, nr 0233 G

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 7 november 2023 tot en met 6 december 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt het volledige dossier tijdens deze periode ook raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

U vindt het dossier ook terug via onderstaande QR-code:

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54