BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 Demeyere Peter;

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

          - stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over “gedeeltelijke bestemmingswijziging van landbouwgebouwen naar opslag”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Brugse Steenweg 11, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER), sectie B, nrs 0226 S, 0226 T, 0226 R, 0226 V & 0226 N

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 15 november 2023 tot en met 14 december 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt het volledige dossier tijdens deze periode ook raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

U vindt het dossier ook terug via onderstaande QR-code:

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54